Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Bat

Przejdź do indeksu haseł słownika zaczynających się od:

Bat Edytuj

  Osobny artykuł: Batcze.
  Osobny artykuł: Batiatycze.
  Osobny artykuł: Batiżowce.
  Osobna strona: Batki.
  Osobna strona: Batków.
  Osobna strona: Batkowo.
  Osobna strona: Batnowo.
  Osobna strona: Batóg.
  Osobny artykuł: Batogowo.
  Osobna strona: Batoh.
  Osobny artykuł: Batorowo.
  Osobny artykuł: Batorz.
  Osobny artykuł: Batów.
  Osobna strona: Batowice.
  Osobny artykuł: Batożek.
  Osobna strona: Baturyn.
  Osobny artykuł: Batycze.

kil. od Łopatyna na północ. Przestrzeni po­siada obszar dworski: roli ornej 170 m., łąk i ogrodów 23 m., pastwisk 6 m., lasu 96 m.; włościanie posiadają: roli ornej 398 m., łąk i ogrodów 121 m., pastwisk 7 m., lasu 2 m. Wioska ta leży w lesistej, bagnistej, równej i piaszczystej okolicy. Należy do rzym. kat. parafii Łopatyn, greck. kat. parafii w Kusty­niu, wsi, której chaty łączą się prawie z cha­tami Batyowa w jednę osadę. Ludności ma rzym. kat. 10, gr. kat. 311, izraelitów 11, razem 332. Posiada szkołę filialną. Własność rzym kat. probostwa w Łopatynie. B. R.

węg. Batiszfalu, słowo Batiżowce), wieś słowacka. na Śpiżu, w części podtatrzańskiej, w dolinie Popradu, pół mili od Sztwoły. Wzniesienie npm. 758 m. (Kolbenheyer, koło plebanii ewangelickiej). Osada powstała w dru­giej połowie 13 w.; 1264 r bowiem król Bela IV nadał hrabi Botyzowi za wierne usługi las zweny Chetene (Czetene, Czetyna), między Czerwoną Vodą i Popradem. Jestio wieś przewaznie protestancka; liczy 75fi ewange­lików, 107 katolików, 26 izrael. Parafia ła­cińska istniała już r. 1300. Płóciennictwo, piękne lasy, pastwiska.

potok tatrzański, na Śpiżu, wypływa z Ba­tyzowieckiego Stawu, płynie na południe, two­rząc dolinkę między lasem gerlachowskim a batyzowieckim, aż do wsi Batyzowiec, po­wyżej której zwraca się na polud. wschód a połączywszy się z lewego brzegu z potokiem Wielkim i Gerlachowskim i przerżnąwszy osadę Wielką, wpada do Popradu z lewego brzegu. Długość biegu czyni 2½ mili. Br. G.

węg. Batiszfalvi to, W Tatrach spiskich, w dolinie batyzowieckiej, w obrębie wsi Batyzowiec, na południe szczytu batyzowieckiego i grupy tur­ni gierlachowskich; obszar 3'84 ha., wzniesie­nie 1884.4 m. (Kolbenheyer); ciepłota wody w stawie 23 sierpnia 1872 r. w południe 3,7° C. przy ciepłocie powictrza 9° C. (Kolben­heyer). Poniżej stawu znajduje się źródełko na wys. 1572'6 m., którego ciepłota 23/8 1872 m. o 10h.-4° C., przy ciepł. powietrza 12° C. Staw ten jest własnością p. Franciszka Márias­sy. Ze stawu wyplywa potok Batyzowiecką wodą zwany. Br. G.

węg. Batiszfalvi-Gsúcs, Śpizaków Koń­czystą zwany, na samym głównym grzbiecie Tatr śpiskich, w miejscu, w którem tenże zwraca się na półn. wschód; wzniesienie jego 2549,3 m. (Kolbenheyer). Br. G.