Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Rudnia

Przejdź do indeksu haseł słownika zaczynających się od:

Rudnia

edytuj

1.) Rudnia, os. Biała (gmina w powiecie brzezińskim)

2.) Rudnia, wś nad rzeką Uherką, par. Sawin

1.) Rudnia, rzeczka w guberni grodzieńskiej

2.) Rudnia, rzeczka w guberni mińskiej

3.) Rudnia, rzeczka w guberni witebskiej

4.) Rudnia, al. Rudnia Czarna, rzeka

5.) Rudnia, rzeczka w guberni podolskiej

 1. ) Rudnia, wś, powiat dzisieński
 2. ) Rudnia, wś, powiat lidzki
 3. ) Rudnia, wś, powiat lidzki
 4. ) Rudnia, wś, powiat oszmiański
 5. ) Rudnia, zaśc. powiat oszmiański
 6. ) Rudnia, zaśc. powiat oszmiański
 7. ) Rudnia, wś, powiat oszmiański
 8. ) Rudnia, wś, powiat oszmiański
 9. ) Rudnia, wś, powiat oszmiański
 10. ) Rudnia, wś, tamże [powiat oszmiański]
 11. ) Rudnia, wś, tamże [powiat oszmiański]
 12. ) Rudnia Nowa, wś, powiat święciański
 13. ) Rudnia Stara, wś, tamże [powiat święciański]
 14. ) Rudnia, zaśc., powiat święciański
 15. ) Rudnia, zaśc., powiat święciański
 16. ) Rudnia, wś, powiat trocki
 17. ) Rudnia, wś, powiat trocki
 18. ) Rudnia, wś, powiat trocki
 19. ) Rudnia, wś, tamże [powiat trocki]
 20. ) Rudnia, fol. powiat wilejski
 21. ) Rudnia, wś, powiat wilejski
 22. ) Rudnia, wś, powiat bobrujski
 23. ) Rudnia, wś, powiat bobrujski
 24. ) Rudnia, wś, powiat bobrujski
 25. ) Rudnia, wś, powiat bobrujski
 26. ) Rudnia, posiadłość, powiat borysowski
 27. ) Rudnia, zaśc., powiat borysowski
 28. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 29. ) Rudnia, osada, powiat borysowski strona 925 tomu IX (tom z r. 1888)
 30. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 31. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 32. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 33. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 34. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 35. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 36. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 37. ) Rudnia, wś, powiat borysowski
 38. ) Rudnia, zaśc., powiat borysowski
 39. ) Rudnia, al. Ostrowitowa-Rudnia, powiat ihumeński
 40. ) Rudnia, wś, powiat miński
 41. ) Rudnia, wś, powiat miński
 42. ) Rudnia, wś, powiat miński
 43. ) Rudnia, wś, powiat mozyrski
 44. ) Rudnia, zaśc., powiat mozyrski
 45. ) Rudnia, zaśc., powiat mozyrski
 46. ) Rudnia, wś, powiat mozyrski
 47. ) Rudnia, zaśc., powiat mozyrski
 48. ) Rudnia, wś, powiat piński
 49. ) Rudnia, wś, powiat rzeczycki
 50. ) Rudnia, wś, powiat rzeczycki
 51. ) Rudnia, wś, powiat rzeczycki
 52. ) Rudnia, wś, powiat słucki
 53. ) Rudnia, własność, powiat słucki
 54. ) Rudnia-Aleksandrowa, powiat rzeczycki
 55. ) Rudnia-Biełobierzka, powiat rzeczycki
 56. ) Rudnia-Buk, powiat rzeczycki
 57. ) Rudnia-Chowla, powiat mozyrski
 58. ) Rudnia-Cieszkowa, zaśc., powiat rzeczycki strona 926 tomu IX (tom z r. 1888)
 59. ) Rudnia-Czernowa, powiat ihumeński
 60. ) Rudnia-Dudzicka, wś, powiat rzeczycki
 61. ) Rudnia-Dziemiachowska, wś, powiat rzeczycki
 62. ) Rudnia-Dziemidowicka, wś, powiat rzeczycki
 63. ) Rudnia-Golicka, wś, powiat mozyrski
 64. ) Rudnia-Hamalnia, wś, powiat rzeczycki
 65. ) Rudnia-Hlebowa, ws, powiat bobrujski
 66. ) Rudnia-Jakimowska, wś, powiat rzeczycki
 67. ) Rudnia-Kamieńska, wś, powiat mozyrski
 68. ) Rudnia-Komarowicka, wś, powiat mozyrski
 69. ) Rudnia-Lelczycka, wś, powiat mozyrski
 70. ) Rudnia-Łoknicka, wś, powiat mozyrski
 71. ) Rudnia Nowo-Karolińska, wś, powiat rzeczycki
 72. ) Rudnia-Osipowska, wś, powiat rzeczycki
 73. ) Rudnia-Piaseczańska, wś, powiat rzeczycki
 74. ) Rudnia-Przylepska, wś, powiat miński
 75. ) Rudnia-Saniukowska, wś, powiat mozyrski
 76. ) Rudnia-Simonowska, wś, powiat mozyrski
 77. ) Rudnia-Slinkowa, wś, powiat mozyrski
 78. ) Rudnia-Smoligowska, 2 okr. pol. jurewicki
 79. ) Rudnia-Średnia, wś, powiat mozyrski
 80. ) Rudnia-Udalewska, wś, powiat rzeczycki
 81. ) Rudnia-Waławska, wś, powiat mozyrski
 82. ) Rudnia-Żmurniawska, wś, powiat mozyrski
 83. ) Rudnia-Żuralowa, wś, powiat rzeczycki
 84. ) Rudnia, przys., powiat brzeski
 85. ) Rudnia, wś, powiat słonimski
 86. ) Rudnia, dobra, tamże powiat słonimski
 87. ) Rudnia, uroczysko, tamże [powiat słonimski] strona 927 tomu IX (tom z r. 1888)
 88. ) Rudnia, dwa przysiółki, tamże [powiat słonimski]
 89. ) Rudnia, wś, powiat wołkowyski
 90. ) Rudnia, wś, powiat wołkowyski, gm. Dobrowola
 91. ) Rudnia, wś, tamże [powiat wołkowyski]
 92. ) Rudnia, wś, powiat wołkowyski
 93. ) Rudnia, zaśc. powiat nowoaleksandrowski
 94. ) Rudnia, wś, powiat bychowski
 95. ) Rudnia, wś, powiat bychowski
 96. ) Rudnia, uroczysko, powiat czerykowski
 97. ) Rudnia, sioło, powiat homelski
 98. ) Rudnia Cato, wś, powiat homelski
 99. ) Rudnia Oczesna, tamże [powiat homelski]
 100. ) Rudnia Popowska, wś, powiat homelski
 101. ) Rudnia Przybytkowska, wś, powiat homelski
 102. ) Rudnia Stojnicka, wś, tamże [powiat homelski]
 103. ) Rudnia Sponicka, wś, powiat homelski
 104. ) Rudnia Teleszewska, wś, powiat homelski
 105. ) Rudnia, wś, powiat horecki
 106. ) Rudnia, wś, powiat klimowicki
 107. ) Rudnia, wś, powiat mohylewski
 108. ) Rudnia, fol., powiat mścisławski
 109. ) Rudnia, mko, powiat orszański
 110. ) Rudnia, stacya, powiat orszański
 111. ) Rudnia, wś, powiat rohaczewski
 112. ) Rudnia, wś, powiat rohaczewski
 113. ) Rudnia, Barłomiejewska, wś, powiat rohaczewski
 114. ) Rudnia Brońska, wś, powiat rohaczewski
 115. ) Rudnia Dobrzycka, wś, tamże [powiat rohaczewski]
 116. ) Rudnia Hulejewska, wś, tamże [powiat rohaczewski]
 117. ) Rudnia Koszelowska, wś, tamże [powiat rohaczewski]
 118. ) Rudnia Lipnicka, wś, powiat rohaczewski
 119. ) Rudnia Łozowska, wś, powiat rohaczewski
 120. ) Rudnia Nisimkowicka, wś, powiat rohaczewski
 121. ) Rudnia Nowa, wś, powiat rohaczewski
 122. ) Rudnia Stara, al. Malewicka tamże [powiat rohaczewski]
 123. ) Rudnia Stara, wś, powiat rohaczewski
 124. ) Rudnia Szlagin, wś, tamże [powiat rohaczewski] strona 928 tomu IX (tom z r. 1888)
 125. ) Rudnia Słobuńska, wś, powiat rohaczewski
 126. ) Rudnia, dobra, powiat horodecki
 127. ) Rudnia dobra, powiat horodecki
 128. ) Rudnia, wś, powiat horodecki
 129. ) Rudnia, dobra, powiat lepelski
 130. ) Rudnia, dobra, powiat newelski
 131. ) Rudnia, dobra, powiat połocki
 132. ) Rudnia, wś, powiat siebieski
 133. ) Rudnia, dobra, powiat wieliski
 134. ) Rudnia, dobra, tamże [powiat wieliski]
 135. ) Rudnia, dobra, tamże [powiat wieliski]
 136. ) Rudnia, dobra, tamże [powiat wieliski]
 1. ) Rudnia, chutor, powiat kijowski, gm. Hostomel, 6 mk.
 2. ) Rudnia Dymerska[1], wś, powiat kijowski, gm. Dymer
 3. ) Rudnia Piaskowska, chutor, powiat kijowski, gm. Borodzianka, par. Zahalce[2]
 4. ) Rudnia Szybeńska, chutor, powiat kijowski, gm. Dymer
 5. ) Rudnia Borowiańska, powiat kowelski, na zach. Niesuchojeże
 6. ) Rudnia, wś, powiat latyczowski, pod Latyczowem, którego stanowi przedmieście
 7. ) Rudnia, wś, powiat łucki[3]
 8. ) Rudnia, wś, powiat łucki
 9. ) Rudnia, wś, powiat nowogradwołyński, par. Połonne, 13 dm.
 10. ) Rudnia, wś, powiat nowogradwołyński, par. Miropol, 6 dm.
 11. ) Rudnia, wś, powiat nowogradwołyński, dobra Chulsk
 12. ) Rudnia, wś, powiat owrucki, poniżej Uszomierza
 13. ) Rudnia, wś, powiat owrucki, poniżej wsi Sawłuki[4]
 14. ) Rudnia, wś, powiat owrucki
 15. ) Rudnia Bazarska[5], wś, powiat owrucki
 16. ) Rudnia Iskorska, wś, powiat owrucki, w pobliżu Iskorości
 17. ) Rudnia Nordycka, wś, powiat owrucki, w pobliżu w. Narodycze
 18. ) Rudnia Niżnia, Średnia i Wierchnia, wsie, powiat owrucki,
 19. ) Rudnia Ozierańska, powiat owrucki, 23 w. od Sławeczna[6]
 20. ) Rudnia Rososka[7], powiat owrucki
 21. ) Rudnia Stara i Nowa, wsie powiat owrucki,
 22. ) Rudnia Zwiedajska, wś, powiat owrucki, ob. Zwizdal, gm. Chrystynówka
 23. ) Rudnia, przedmieścia m. Radomyśl
 24. ) Rudnia Bobryk, kol. powiat radomyski
 25. ) Rudnia Bobryki, powiat radomyski, gm. Martynowicze
 26. ) Rudnia Bykowska, powiat radomyski, gm. Malin, powyżej Syczówki[8]
 27. ) Rudnia Czopowska, wś, powiat radomyski, gm. Czopowice[9]
 28. ) Rudnia Horodyszczańska, wś, powiat radomyski, gm. Malin
 29. ) Rudnia Horodecka[10], wś, powiat radomyski, gm. Kiczkiry strona 929 tomu IX (tom z r. 1888)
 30. ) Rudnia Hreźla (Greźla), wś, powiat radomyski, gm. Chabne[11]
 31. ) Rudnia Ilińska[12], wś, powiat radomyski, gm. Martynowicze
 32. ) Rudnia Jałcowska, chutor, powiat radomyski, gm. Malin
 33. ) Rudnia Kalinowska, wś, powiat radomyski, gm. Martynowicze
 34. ) Rudnia Komarowska, wś, powiat radomyski, gm. Wyszewicze[13]
 35. ) Rudnia Krymska, wś, powiat radomyski, gm. Wyszewicze[14]
 36. ) Rudnia, al. Słoboda Kucharska, ob. Kuchary
 37. ) Rudnia Lewkowska, wś, powiat radomyski, par. Kresiatycze
 38. ) Rudnia Michalska Wyżna, wś, tamże [powiat radomyski]
 39. ) Rudnia Michalska Niżna, wś, tamże [powiat radomyski]
 40. ) Rudnia Oblitkowska, wś, powiat radomyski, koło wsi Oblitki[15]
 41. ) Rudnia Rychta, chutor, powiat radomyski, gm. Malin
 42. ) Rudnia Sachań, wś, powiat radomyski, gm. Szepielicze
 43. ) Rudnia Sidorowiecka[16], wś, powiat radomyski, gm. Rozważów
 44. ) Rudnia Stara, wś, powiat radomyski, gm. Martynowicze
 45. ) Rudnia Stasiowska, ob. Stasiowa
 46. ) Rudnia Syczowska, ob. Syczówka
 47. ) Rudnia Szerszniewska, powiat radomyski, gm. Malin
 48. ) Rudnia Szpilewska, powiat radomyski, gm. Iwanków
 49. ) Rudnia Talska, wś, powiat radomyski, gm. Iwanków
 50. ) Rudnia Tołokuńska[17], wś, powiat radomyski, gm. Hornostajpol
 51. ) Rudnia Wereśnia, wś, powiat radomyski, gm. Czarnobyl
 52. ) Rudnia Worosowska [Woźnia], wś, powiat radomyski, gm. Malin
 53. ) Rudnia Zańkowska, wś, powiat radomyski, gm. Potyjówka[18]
 54. ) Rudnia Żadkowska, wś, powiat radomyski, gm. Potyjówka
 55. ) Rudnia Żerwa, wś, powiat radomyski, gm. Rozważów strona 930 tomu IX (tom z r. 1888)
 56. ) Rudnia Łęczyńska[19], wś, powiat rówieński, pod Łęczynem, 6 chat
 57. ) Rudnia[20], wś, powiat zasławski, par. Sławuta
 58. ) Rudenka, wś, powiat żytomierski, na zachód od Studenica
 59. ) Rudnia Leśna[21], powiat żytomierski, par. Cudnów
 60. ) Rudnia Borowa, wś, powiat żytomierski, 35 w. od m. Horoszki
 61. ) Rudnia Fasowska[22], wś, powiat żytomierski
 62. ) Rudnia Haćkowska, ob. Haćkowa, wś, powiat żytomierski
 63. ) Rudnia Horoszkowska, ob. Haćkowa, wś, powiat żytomierski, 2 w. od m. Horoszki
 64. ) Rudnia Hutka, wś, powiat żytomierski, 30 w. od m. Horoszki
 65. ) Rudnia Kamień, wś, powiat żytomierski, 29 w. od m. Horoszki
 66. ) Rudnia Kropiweńska, wś, powiat żytomierski, 23 w. od m. Horoszki
 67. ) Rudnia Moszna, wś, powiat żytomierski, 8 w. od m. Uszomierz
 68. ) Rudnia Skirtiańska, wś, powiat żytomierski
 69. ) Rudnia Stara, wś, powiat żytomierski
 70. ) Rudnia Horoszkowska[23], wś, powiat żytomierski, 2 w. od m. Horoszki
 71. ) Rudnia Szlachowa[24], wś, powiat żytomierski, 5 w. od m. Horoszki
 72. ) Rudnia Topryska[25], wś, powiat żytomierski,
 73. ) Rudnia Zakomarnia, wś, powiat żytomierski
 1. ) Rudnia, dolina,
 2. ) Rudnia, ob. Rudna, powiat babimoski

Suplement

edytuj
 1. ) Rudnia, powiat brzeski, ob. Ruda
 2. ) Rudnia, powiat wołkowyski
 3. ) Rudnia, dobra powiat słonimski strona 557 tomu XV_cz.2 (suplement z r. 1902)
 4. ) Rudnia, wś, powiat miński
 5. ) Rudnia, fol., powiat czerykowski
 6. ) Rudnia, fol., powiat mohylewski
 7. ) Rudnia, fol., powiat mścisławski
 8. ) Rudnia, dobra, powiat orszański
 9. ) Rudnia, fol., powiat rohaczewski
 10. ) Rudnia Dobrzycka, fol., tamże [powiat rohaczewski]
 11. ) Rudnia Stara, dobra, tamże [powiat rohaczewski]
 12. ) Rudnia Szlagin, fol., tamże [powiat rohaczewski]
 13. ) Rudnia, lidzki
 14. ) Rudnia, wś, powiat dryzieński
 15. ) Rudnia, oś, powiat borodecki
 16. ) Rudnia, wś, tamże [powiat borodecki]
 17. ) Rudnia Serwańska, fol. tamże [powiat borodecki]
 18. ) Rudnia, fol, powiat newelski
 19. ) Rudnia, powiat połocki
 20. ) Rudnia Malina, fol., [powiat połocki]
 21. ) Rudnia, dobra, powiat siebieski
 22. ) Rudnia, wś, powiat wieliski
 23. ) Rudnia, tamże [powiat wieliski]
 24. ) Rudnia, tamże [powiat wieliski]
 25. ) Rudnia, dobra, tamże [powiat wieliski]
 26. ) Rudnia, trzy majątki, powiat witebski
 1. ) Rudnia, urocz. powiat czehryński
 2. ) Rudnia, stacja, powiat dubieński
 3. ) Rudnia Poczojowska, wś, tamże [powiat dubieński]
 4. ) Rudnia Kukuryki, wś powiat kowelski, gm. Maciejów
 5. ) Rudnia, chutor, powiat łucki, gm. Kołki
 6. ) Rudnia, wś, tamże [powiat łucki], gm. Osowa
 7. ) Rudnia, wś, tamże [powiat łucki], gm. Rożyszcze
 8. ) Rudnia Nowa, tamże [powiat łucki], ob. Hradysk[26]
 9. ) Rudnia, urocz. powiat nowogradwołyński, gm. Baranówka
 10. ) Rudnia, urocz., tamże, gm. Połonne
 11. ) Rudnia[27], chutor, tamże gm. Rohaczów
 12. ) Rudnia Jancza, wś, tamże, gm. Emilczyn
 13. ) Rudnia Kuleszowska[28], wś, powiat nowogradwołyński, gm. Serby
 14. ) Rudnia Miakołowicka[29], wś, tamże, gm. Emilczyn
 15. ) Rudnia Nepomucenowska, wś, tamże, gm. Kurne
 16. ) Rudnia Nowa, wś, tamże, gm. Kurne
 17. ) Rudnia Podlubiecka, wś, tamże, gm. Emilczyn
 18. ) Rudnia Stara[30], wś, tamże, gm. Kurne
 19. ) Rudnia Talecka, wś, tamże, gm. Rohaczów
 20. ) Rudnia Barbarówka, wś, powiat owrucki, ob. Barbarówka
 21. ) Rudnia Bazarska[31], wś, tamże [powiat owrucki], gm. Bazar
 22. ) Rudnia Bokijewska [Bakijewszczyzna][32] , wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[33], par. Możary
 23. ) Rudnia Bulew, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Narodycze
 24. ) Rudnia Bystra[34], wś, tamże [powiat owrucki], gm. Olewsk
 25. ) Rudnia Choczyńska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Jurowa[35]
 26. ) Rudnia Czerwonka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[36], par. Pietrasze[37]
 27. ) Rudnia Duby, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[38]
 28. ) Rudnia Frankowna[39], wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[40]
 29. ) Rudnia Hamarnia Stara, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Łuhiny, par. Bołsany[41]
 30. ) Rudnia Hreźla, tamże, ob. Hreźla[42]
 31. ) Rudnia Ihnatpolska[43], wś, tamże [powiat owrucki], gm. Chwośnia Wielka, par. Waśkowicze[44]
 32. ) Rudnia Jasieniec, tamże, ob. Jasieniec Rudniański
 33. ) Rudnia Kalinowska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Bazar
 34. ) Rudnia Kamionka[45], wś, tamże [powiat owrucki], gm. Tatarnowicze[46], par. Chodaki
 35. ) Rudnia Kowanka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[47], par. Pietrasze[48]
 36. ) Rudnia Lubarska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Bazar
 37. ) Rudnia Łuhińska[49], tamże [powiat owrucki], gm. Łuhiny
 38. ) Rudnia Makakowska Stara i Nowa[50], tamże [powiat owrucki], gm. Łuhiny
 39. ) Rudnia Michajłowska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Bazar strona 558 tomu XV_cz.2 (suplement z r. 1902)
 40. ) Rudnia Miecznia, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Hładkowicze
 41. ) Rudnia Mohilańska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Iskorość, par. Mohilno
 42. ) Rudnia Moszczanica, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Iskorość, par. Noryńsk
 43. ) Rudnia Niższa, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Pokalew
 44. ) Rudnia Średnia, wś, tamże [powiat owrucki]
 45. ) Rudnia Wierzchnia, wś, tamże [powiat owrucki]
 46. ) Rudnia Nowa, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Iskorość,
 47. ) Rudnia Nowa, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[51], 13 dm.
 48. ) Rudnia Oszunia, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Bazar
 49. ) Rudnia Ozierańska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[52], par. Zamysłowicze
 50. ) Rudnia Papiernia, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Noryńsk
 51. ) Rudnia Pełczańska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Noryńsk, par. Bołsany[53] 8 w.
 52. ) Rudnia Perzańska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Jurowa[54], par. Choczyn
 53. ) Rudnia Potapowicka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Chwośnia Wielka, par. Waśkowicze[55] 5 w.
 54. ) Rudnia Przewar, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Chrystynówka
 55. ) Rudnia Przybrodzka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[56]
 56. ) Rudnia Przybrodzka Nowa, wś, tamże [powiat owrucki], 12 w. od w. Pietrasze
 57. ) Rudnia Radcza Nowa i Stara, gm. Chrystynówka
 58. ) Rudnia Radowelska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Żubrowicze, par. Radowel
 59. ) Rudnia Sobiczyńska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Jurowa[57]
 60. ) Rudnia Stara, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Noryńsk, par. Michajłowka, 8 w.
 61. ) Rudnia Staro-Suszczańska[58], wś, tamże [powiat owrucki], gm. Jurowa[59], par. Suszczany, 4 w.
 62. ) Rudnia Nowo Suszczańska[60], wś, tamże [powiat owrucki], gm. Jurowa[61], Suszczany, 4 w.
 63. ) Rudnia Staryki, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Kisorycze
 64. ) Rudnia Syrnica, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Słoweczna[62], 12 w., par. Pierasze[63], 16 w.
 65. ) Rudnia Tarnowicka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Tarnowicze
 66. ) Rudnia Tepenicka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Olewsk, 6 dm.
 67. ) Rudnia Topilnia, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Żubrowicze
 68. ) Rudnia Tronówka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Łuhiny
 69. ) Rudnia Worobiewska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Worobie Nowe
 70. ) Rudnia Załawska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Olewsk, par. Snowidowicze
 71. ) Rudnia Zamysłowska, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Jurowa[64], par. Zamysłowicze
 72. ) Rudnia Złotnia, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Olewsk
 73. ) Rudnia Żerewiecka, wś, tamże [powiat owrucki], gm. Żubrowicze
 74. ) Rudnia Bobryk, kol., powiat radomyski, gm. Martymowicze
 75. ) Rudnia Fedorówka, tamże [powiat radomyski], ob. Fedorówka
 76. ) Rudnia Horodecka[65], tamże [powiat radomyski], gm. Kiczkiry
 77. ) Rudnia Horodyszczańska, wś, tamże [powiat radomyski], gm. Malin
 78. ) Rudnia Ilińska[66], wś, powiat radomyski, gm. Martynowicze
 79. ) Rudnia Jałcowska, wś, tamże [powiat radomyski], gm. Malin
 80. ) Rudnia Krymska, wś, tamże [powiat radomyski], gm. Wyszewicze[67][68], obecnie Krymek
 81. ) Rudnia Lewkowska, wś, tamże [powiat radomyski], par. Kresiatycze
 82. ) Rudnia Malińska, wś, tamże [powiat radomyski], gm. Malin, 7 dm.
 83. ) Rudnia Michalska, chutor, tamże [powiat radomyski], gm. Wyszewicze[69]
 84. ) Rudnia Rychta, chutor, tamże [powiat radomyski], gm. Malin, 9 dm.
 85. ) Rudnia Sachań, wś, tamże, [powiat radomyski], gm. Szepielicze
 86. ) Rudnia Sidorowiecka[70], wś, tamże powiat radomyski, gm. Rozważów
 87. ) Rudnia Stara, wś, tamże [powiat radomyski], gm. Martynowicze
 88. ) Rudnia Stara, wś, tamże [powiat radomyski], ob. Kowszyłówka
 89. ) Rudnia Serszniewska, tamże [powiat radomyski], gm. Malin
 90. ) Rudnia Szpilewska, tamże [powiat radomyski], gm. Iwanków
 91. ) Rudnia Talska, wś, tamże [powiat radomyski], gm. Iwanków
 92. ) Rudnia Tołokuńska[71], wś, tamże [powiat radomyski], gm. Hornostajpol
 93. ) Rudnia Woźnia, wś, tamże [powiat radomyski], gm. Malin
 94. ) Rudnia Zańkowska strona 559 tomu XV_cz.2 (suplement z r. 1902)
 95. ) Rudnia
 96. ) Rudnia
 97. ) Rudnia
 98. ) Rudnia
 99. ) Rudnia
 100. ) Rudnia
 101. ) Rudnia
 102. ) Rudnia
 103. ) Rudnia
 104. ) Rudnia
 105. ) Rudnia
 106. ) Rudnia
 107. ) Rudnia
 108. ) Rudnia
 109. ) Rudnia
 110. ) Rudnia
 111. ) Rudnia
 112. ) Rudnia
 113. ) Rudnia
 114. ) Rudnia
 115. ) Rudnia
 116. ) Rudnia
 117. ) Rudnia
 118. ) Rudnia
 119. ) Rudnia
 120. ) Rudnia
 121. ) Rudnia
 122. ) Rudnia
 123. ) Rudnia
 124. ) Rudnia
 125. ) Rudnia
 126. ) Rudnia
 127. ) Rudnia
 128. ) Rudnia
 129. ) Rudnia
 130. ) Rudnia
 131. ) Rudnia
 132. ) Rudnia
 133. ) Rudnia
 134. ) Rudnia

Przypisy

edytuj
 1. Obecnie rejon wyszogrodzki
 2. Obecnie rejon borodziański
 3. Położona na północ od w. Sytnica (rejon maniewicki), obecnie nie istnieje
 4. Obecnie rejon maliński
 5. Obecnie rejon narodycki
 6. Sławeczno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. X: Rukszenice – Sochaczew, Warszawa 1889, s. 774.
 7. Położona na południowy zachód od w. Narodycze, obecnie nie istnieje
 8. Wg mapy powyżej wsi Buki (rejon maliński), obecnie północna część tej wsi
 9. Położona na południe od miasta Czopowice, obecnie nie istnieje
 10. Położona na południe od Radomyśla,(rejon radomyski)]]
 11. Położona na wschód na miasta, obecnie nie istniej
 12. Położona na wschód od Martynowicz. Była wieś na Ukrainie, której mieszkańców eksmitowano w następstwie wypadku w Czarnobylu
 13. Obecnie Rejon radomyski
 14. Na południe od wsi Wyszewicze
 15. Obecnie rejon radomyski
 16. Położona na południe od w. Sidorowicze (rejon iwankowski), obecnie nie istnieje
 17. Położona na północ od w. Tołokuń, obecnie nie istnieje, zalana
 18. Położona na wschód od Potyjówki, obecnie nie istnieje
 19. Położona na południe od Łęczyna, nad Bobrem, obecnie nie istnieje
 20. Obecnie rejon szepetowski
 21. Obecnie rejon romanowski
 22. Obecnie rejon horoszowski
 23. Obecnie nie istnieje
 24. Obecnie rejon horoszowski
 25. Położona na północ od wsi Toporyszcze, obecnie jej część
 26. Obecnie rejon maniewicki
 27. Obecnie rejon baranowski
 28. Położona na południowy wschód od wsi Kulesze, obecnie jej część
 29. Obecnie rejon emilczyński
 30. Obecnie rejon puliński
 31. Obecnie rejon narodycki
 32. [[Położona na południe od Słoweczna, nie istniej
 33. Obecnie Rejon owrucki
 34. Obecnie rejon olewski
 35. Obecnie rejon olewski
 36. Obecnie Rejon owrucki
 37. Obecnie nie istnieją, położone na zachód od miejscowości Listwin, obecnie jej część
 38. Obecnie Rejon owrucki
 39. Położona na południe od wsi Listwin, obecnie jej część
 40. Obecnie Rejon owrucki
 41. Obecnie rejon łuhyński
 42. Obecnie rejon narodycki
 43. Obecnie rejon owrucki
 44. Obecnie rejon korosteński
 45. Obecnie rejon narodycki
 46. Obecnie Rejon korosteński
 47. Obecnie Rejon owrucki
 48. Obecnie nie istnieją, położone na zachód od miejscowości Listwin, obecnie jej część
 49. Położona na północny wschód od miasta Łuhyny, obecnie jego część
 50. Obecnie rejon łuhyński
 51. rejon owrucki
 52. rejon owrucki
 53. Obecnie rejon łuhyński
 54. Obecnie rejon olewski
 55. Obecnie rejon korosteński
 56. rejon owrucki
 57. Obecnie rejon olewski
 58. Położona na północny wschód od w. Suszczany, nie istnieje
 59. Obecnie rejon olewski
 60. Położona na północny wschód od w. Suszczany, nie istnieje
 61. Obecnie rejon olewski
 62. rejon owrucki
 63. Obecnie nie istnieją, położone na zachód od miejscowości Listwin, obecnie jej część
 64. Obecnie rejon olewski
 65. Obecnie rejon radomyski
 66. Położona na wschód od Martynowicz. Była wieś na Ukrainie, której mieszkańców eksmitowano w następstwie wypadku w Czarnobylu
 67. Na południe od wsi Wyszewicze
 68. Obecnie rejon radomyski
 69. Obecnie rejon radomyski
 70. Położona na południe od w. Sidorowicze (rejon iwankowski), obecnie nie istnieje
 71. Położona na północ od w. Tołokuń, obecnie nie istnieje, zalana