Wikipedia:WikiTerminator

Nie ma się z czego śmiać

WikiTerminator – odhumanizowana wersja OZetowca, będąca efektem prac korporacji GTW, która wcześniej nosiła nazwę TWA, cechujący się:

  1. Precyzją i mechanicznym działaniem w Wikipedii
  2. Posiadaniem szybkich palców
  3. Przejawianiem poczucia humoru: "Będzie edytował."
  4. Skłonnością do masowej eliminacji użytkowników i treści, które zaszkodzić mogłyby korporacji GTW

Wyprodukowane zostały dwa typy terminatorów:

  • T100 – Beta testy prowadzone były jeszcze podczas funkcjonowania TWA. Mózg T100 sprzężony jest z OZ, gdzie znajduje się główny panel sterowania tego typu jednostkami. Część tego typu modeli została przeprogramowana przez rebeliantów w celu zwalczania korporacji GTW.
  • T1000 – Bardziej zaawansowany produkt utworzony przez GTW. Jego działania sprzężone są z LiveRC.

Terminatory eliminują głównie rebeliantów-wandali oraz POVfighterów. Działają w oparciu o moduły wpisane w twarde jądra ich struktur neuronalnych.

Zobacz teżEdytuj