Wikipedia:Wikigaduła

Wikigaduły w akcji, tym razem bez wspomagania w postaci nowoczesnych technologii komunikacyjnych

Wikigaduła – wikipedysta, który przedkłada rozmowy z innymi wikipedystami nad edytowanie Wikipedii.

Wikigaduła lubi Wikipedię jako projekt, ale nie bardzo lubi ją edytować, zapewne ze względu na swoje niedoskonałości językowe. Oczywiście, od czasu do czasu poczyni jakąś edycję, napisze artykuł, nawet niemały, ale jednak ucieka od edycji na rzecz rozmów. Jako że lubi Wikipedię, szuka rozmówców wśród wikipedystów i rozmawia z nimi na tematy związane z Wikipedią. Zwykle dotyczą one bieżących spraw społecznościowych, wspomnień, również artykułów.

Rodzaje Wikigaduł:

  • Wikigaduła mailowa
  • Wikigaduła ircowa
  • Wikigadugaduła

Wikigaduły:
jeżeli uważasz się za Wikigadułę, wpisz się poniżej