Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

polskie przedsiębiorstwo o charakterze urzędu centralnego
(Przekierowano z Wody Polskie)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) – państwowa osoba prawna obejmująca strukturę polskich organów administracji wodnej, utworzona 1 stycznia 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne[1] oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie[2]. Odpowiada za zagospodarowanie wód. Organem kierującym strukturą jest prezes Wód Polskich. Centralną jednostką organizacyjną jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. PGW WP finansowane jest ze środków pochodzących z opłat za pobór wód, opłat z usług wodnych oraz dotacji pochodzących z budżetu państwa.

Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Ilustracja
Biurowiec przy ul. Żelaznej 59a w Warszawie, od 2020 siedziba PGW Wody Polskie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1 stycznia 2018

Siedziba

ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

Prezes

Joanna Kopczyńska

brak współrzędnych
Strona internetowa

Struktura edytuj

 
Siedziba Zarządu Zlewni w Toruniu
 
Tablica przy obiekcie administrowanym przez «Wody Polskie»

W skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego wchodzą następujące jednostki[3]:

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
 2. Regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w:
  1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku – region wodny Narwi, z wyłączeniem zlewni Dolnej Narwi, region wodny Niemna oraz region wodny Łyny i Węgorapy
  2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy – region wodny Noteci
  3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – region wodny Dolnej Wisły, region wodny Banówki oraz region wodny Świeżej
  4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry oraz region wodny Czadeczki
  5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – region wodny Górnej-Zachodniej Wisły oraz region wodny Czarnej Orawy
  6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie – region wodny Bugu
  7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – region wodny Warty
  8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – region wodny Górnej-Wschodniej Wisły oraz region wodny Dniestru
  9. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
  10. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – region wodny Środkowej Wisły oraz zlewnia Dolnej Narwi w regionie wodnym Narwi
  11. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – region wodny Środkowej Odry, region wodny Morawy, region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje oraz region wodny Orlicy
 3. Zarządy zlewni,
 4. Nadzory wodne.

Organy odpowiedzialne za gospodarowanie zasobami wodnymi[3] edytuj

 1. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej
 2. Prezes PGW WP
 3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP
 4. Dyrektor zarządu zlewni PGW WP
 5. Kierownik nadzoru wodnego PGW WP
 6. Dyrektor urzędu morskiego
 7. Wojewoda, prezydent miasta, burmistrz, wójt lub starosta

Kierownictwo[4] edytuj

Lista prezesów edytuj

Dystynkcje edytuj

Dystynkcje na mundur gospodarki wodnej dla poszczególnych rodzajów stanowisk służbowych[16]:

Naramiennik Stanowisko służbowe
 
 • Minister właściwy ds. gospodarki wodnej
 
 • Sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej
 • Podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej
 
 • Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. gospodarki wodnej
 
 • Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP)
 
 • Zastępcy Prezesa PGW WP nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym
 
 • Dyrektorzy departamentów PGW WP pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym
 • Rzecznik prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP
 
 • Zastępcy dyrektorów departamentów PGW WP pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym
 
 • Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP
 
 • Zastępca dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym
 
 • Kierownik wydziału/zespołu komunikacji społecznej
 • Kierownik wydziału/zespołu edukacji wodnej
 • Rzecznik regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP
 
 • Dyrektor zarządu zlewni
 
 • Zastępca dyrektora zarządu zlewni
 
 • Kierownik nadzoru wodnego
 
 • Kierownik zespołu kontroli zewnętrznej
 • Kierownik zbiornika wodnego
 
 • Kierownik obiektu hydrotechnicznego
 • Kierownik statku
 • Kierownik stopnia piętrzącego (śluzy)
 • Kierownik jazu
 
 • Kierownik bosmanatu lub przystani
 • Mechanik
 
 • Szyper
 • Bosman
 • Stermotorzysta
 • Sternik
 
 • Starszy marynarz
 • Marynarz
 • Operator śluzy, jazu, pochylni
 • Specjalista gospodarowania wodami
 • Specjalista wydziału/zespołu komunikacji społecznej
 • Specjalista wydziału/zespołu edukacji wodnej

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625.
 2. Dz.U. z 2017 r. poz. 2506.
 3. a b Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2506)
 4. Kierownictwo [online], Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [dostęp 2024-02-07].
 5. Joanna Kopczyńska powołana na stanowisko Prezes PGW Wody Polskie [online], Ministerstwo Infrastruktury, 11 stycznia 2024 [dostęp 2024-01-11] (pol.).
 6. a b c Patrycja Szpak i Jarosław Czarnecki Zastępcami Prezesa Wód Polskich. Wody Polskie, 2018-02-07. [dostęp 2018-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-09)]. (pol.).
 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wody.gov.pl - Joanna Kopczyńska Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym [online], www.kzgw.gov.pl [dostęp 2018-03-04] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-04] (pol.).
 8. Joanna Kopczyńska nową dyrektor w IMGW-PIB. Wody Polskie, 2021-01-20. [dostęp 2021-01-23]. (pol.).
 9. Paweł Rusiecki nowym Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Wody Polskie, 2021-01-15. [dostęp 2021-01-23]. (pol.).
 10. https://www.wody.gov.pl/o-wodach-polskich/kierownictwo
 11. Krzysztof Woś został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą. Wody Polskie. [dostęp 2018-02-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-06)]. (pol.).
 12. https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/4032-mateusz-balcerowicz-nowym-wiceprezesem-pionu-ochrony-przed-powodzia-i-susza-w-wodach-polskich
 13. Robert Chciuk nowym Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych. Wody Polskie, 2020-04-01. [dostęp 2020-05-07]. (pol.).
 14. Janusz Wrona nowym wiceprezesem Pionu Usług Wodnych w Wodach Polskich. Wody Polskie, 2022-03-24. [dostęp 2022-03-30]. (pol.).
 15. Nowy Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Portal Gov.pl [online], Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [dostęp 2024-04-05] (pol.).
 16. Dz.U. z 2020 r. poz. 107

Linki zewnętrzne edytuj