Wojciech Mrozowicz

polski historyk i mediewista

Wojciech Mrozowicz (ur. 1958[1]) – polski historyk, specjalizujący się w edytorstwie, historii średniowiecza, kodykologii, źródłoznawstwie oraz naukach pomocniczych historii; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim[2].

Wojciech Mrozowicz
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1958

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia średniowieczna Polski i powszechna, źródłoznawstwo, nauki pomocnicze historii
Alma Mater

Uniwersytet Wrocławski

Doktorat

2 kwietnia 1997

Habilitacja

28 marca 2012

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Wrocławski

ŻyciorysEdytuj

Jest absolwentem i pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego[3]. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1997 roku na podstawie pracy pt. Kronika kanoników regularnych w Kłodzku (na tle dziejopisarstwa augustiańskiego Śląska i krajów sąsiednich), której promotorem był prof. Wacław Korta[4]. W 2012 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności: historia średniowieczna i nauki pomocnicze historii, na podstawie cyklu artykułów poświęconych tradycji historiograflcznej średniowiecznego Śląska[5]. Aktualnie zatrudniony jest jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej do końca XV wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego[2].

Dorobek naukowyEdytuj

Wojciech Mrozowicz w swojej pracy naukowej zajmuje się dziejopisarstwem średniowiecznym, a zwłaszcza polskim i śląskim, edytorstwem źródeł historycznych, kodykologią, hagiografią średniowieczną, historią średniowiecznego Śląska i Polski, historią monastycyzmu, w tym zwłaszcza zgromadzenia kanoników regularnych św. Augustyna[3]. Do jego najważniejszych publikacji należą[6]:

 • Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur, vol. 1–2, Wrocław 1998-2004 (współautor).
 • Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław (Archivreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 5), Heidelberg 2000.
 • Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001.
 • Cronica monasterii canonicorum regularium (s. Augustini) in Glacz, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 • Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy, Oleśnica-Wrocław 2004.
 • Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006 (współautor).
 • Kraina nad Widawą. Bierutowskie dzieje od czasów najdawniejszych po współczesność, Oficyna Wydawnicza Atut/Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Bierutów 2010 (współautor).
 • Syców i okolice od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław/Syców 2000 (współautor).
 • Legenda o św. Jadwidze = Legende der hl. Hedwig, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 • Kaspar Borgeni, Rocznik głogowski do roku 1493 (Annales Glogovienses bis z. J. 1493), przekład, oprac. i wstęp, Głogów 2013.

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka[7].

PrzypisyEdytuj

 1. Data urodzenia według Biblioteki Narodowej w Warszawie [on-line] [dostęp 2014-01-15].
 2. a b Informacja na stronie Uniwersytetu Wrocławskiegohttp://uni.wroc.pl/wyszukiwarka-pracownikow [on-line] [dostęp 2016-04-10].
 3. a b Profil na stronie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego [on-line] [dostęp 2014-01-15].
 4. Kronika kanoników regularnych w Kłodzku. (Na tle dziejopisarstwa augustiańskiego Śląska i krajów sąsiednich) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2009-04-11].
 5. Na podstawie cyklu artykułów poświęconych tradycji historiograflcznej średniowiecznego Śląska w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2014-01-15].
 6. Dane na podstawie Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, stan na XII 2013 roku.
 7. Redakcja. [dostęp 2017-09-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-09-02)].

Linki zewnętrzneEdytuj