Wojciech Romanowski (dziennikarz)

Ten artykuł dotyczy dziennikarza Wojciecha Romanowskiego. Zobacz też: Wojciech Romanowski – sędzia.

Wojciech Romanowski (ur. 15 kwietnia 1953 roku we Wrocławiu) – polski dziennikarz.

Wojciech Romanowski
Data i miejsce urodzenia 15 kwietnia 1953
Wrocław, Polska
Zawód, zajęcie dziennikarz

Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i był studentem Wyższego Studium Scenopisarstwa w PWSF w Łodzi.

Pracę zawodową rozpoczął jako współpracownik Polskiego Radia, tygodnika Wiadomości i Razem. Od 1979 roku pracował w kilku redakcjach prasy regionalnej. Był dziennikarzem Gońca Górnośląskiegow Chorzowie, Trybuny Wałbrzyskiej a także Gromady-Rolnika Polskiego.

Od 1991 roku przez 2 lata prowadził wydawnictwo a także był redaktorem naczelnym dwutygodnika Margines. W Spółdzielni Dziennikarzy i Wydawców "Wieczór Wrocławia" założył i był redaktorem naczelnym ukazującej się w byłych województwach; wałbrzyskim i jeleniogórskim gazety Express Sudecki a w latach 1992-1994 redaktorem naczelnym Gazety Legnickiej. Od 1994 do 1999 roku był dziennikarzem Gazety Rolniczej, Plonu i krakowskich Wieści. Przez 7 lat pełnił funkcję dyrektora wydawniczego Gazety Wrocławskiej w Oddziale Prasa Wrocławska spółki "Polskapresse".

W 1984 roku wydał powieść dziecięcą: Za trzecim zakrętem marzeń. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.