Wojewódzki Sztab Wojskowy

Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) – dawny terenowy organ administracji wojskowej (TOAW), będący częścią administracji publicznej (niezespolonej). Był to terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno–obronnych i administracji wojskowej.

Odznaka WRSzW w Gdańsku

CharakterystykaEdytuj

Na czele WSzW stał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. W 2007 wojewódzkie sztaby wojskowe wyszły z podporzadkowania Sztabu Generalnego WP i zostały przekazane Inspektoratowi Wsparcia SZ. W wyniku przeprowadzonych zmian w systemie dowodzenia i kierowania sił zbrojnych, decyzją MON nr 426/MON z 29 października 2014, organa TOAW powróciły ponownie do struktury Sztabu Generalnego WP. Z dniem 1 stycznia 2015 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pełni w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu odwoławczego od postanowień i decyzji wydanych w pierwszej instancji przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych[1].

W 2022 r. występowało 16 WSzW, których siedzibami były miasta wojewódzkie. Do 2000 r. funkcjonował pod nazwą Wojewódzki-Regionalny Sztab Wojskowy (WRSzW). WSzW zostały w 2022 r. przekształcone w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji[2].


Lista wojewódzkich sztabów wojskowychEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Załęski 2018 ↓, s. 159.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655).

BibliografiaEdytuj