Wojska Wewnętrzne

Wojska Wewnętrzne – formacja wojskowa powołana we wrześniu 1944 roku przez Resort Bezpieczeństwa Publicznego PKWN przeznaczona do działań przeciwko zbrojnemu podziemiu i do ochrony ważnych obiektów państwowych[1].

Żołnierze Wojsk Wewnętrznych w Rosji

Po wojnie weszły w skład Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (podległego do 1954 Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewnętrznych), przekształcony w 1966 w podległe później MON Wojska Obrony Wewnętrznej i podległe MSW Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ZSRR były to paramilitarne oddziały bezpieczeństwa wewnętrznego ZSRR. Grały znaczącą rolę w państwie. Były podporządkowane NKWD, a następnie KGB. M.in. 64 Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD zabezpieczała i nadzorowała utwardzanie władzy komunistycznej w Polsce po 1944 (fałszowanie wyborów i referendum). Jednostki te nadal funkcjonują w Rosji i na Ukrainie oraz Białorusi.

BibliografiaEdytuj

  • Kazimierz Sobczak [red.]: Encyklopedia II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 717.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Kazimierz Sobczak [red.]: Encyklopedia II wojny światowej. s. 717.