Otwórz menu główne

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 746).

Z dniem 1.10.2015 roku na mocy ustawy o Agencji Mienia Wojskowego z dnia 10 lipca 2015 roku[1] dokonano połączenia dwóch agencji wykonawczych: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej powołanej na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2015 r. poz. 746) i Agencji Mienia Wojskowego powołanej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 712, z późn. zm.). Połączenie nastąpiło przez przejęcie Agencji Mienia Wojskowego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa po połączeniu z dniem 1.10.2015 r. otrzymała nazwę Agencja Mienia Wojskowego.

StrukturaEdytuj

PrezesiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1456)