Wojskowe Biuro Badań Historycznych

Wojskowe Biuro Badań Historycznych – wojskowa jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie istniejąca w latach 2002–2009.

Wojskowe Biuro Badań Historycznych
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1 stycznia 2002

Rozformowanie

31 grudnia 2009

Tradycje
Rodowód

Wojskowy Instytut Historyczny

Kontynuacja

Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

Dowódcy
Pierwszy

prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel

Organizacja
Dyslokacja

Garnizon Warszawa

Rodzaj wojsk

Służba Historyczna WP

Podległość

Ministerstwo Obrony Narodowej

Historia edytuj

W wyniku kolejnych przemian strukturalnych zachodzących w Siłach Zbrojnych RP, Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej został 31 grudnia 2001 rozwiązany na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Pf-1/Org./P5 z 15 listopada 2001. Nieco wcześniej, tzn. 1 września 2001 na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-9 z 17 sierpnia 2001 została powołana Grupa Organizacyjna Wojskowego Biura Badań Historycznych, której przewodniczącym został prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel. Jej zadaniem było przejęcie przez Biuro księgozbioru oraz zasobu archiwaliów i dokumentacji historycznej WIH AON (Materiałów i Dokumentów WIH, znanych badaczom historii jako MiD WIH). Z dniem 1 stycznia 2002 na podstawie wspomnianych wcześniej obydwu dokumentów i etatu nr 02/242/0 zostało utworzone Wojskowe Biuro Badań Historycznych – wojskowa jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Obrony Narodowej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 2.

Zadaniem Wojskowego Biura Badań Historycznych było prowadzenie badań naukowych, gromadzenie i opracowywanie materiałów źródłowych dotyczących historii wojskowej, przygotowywanie opracowań i analiz naukowych z tego zakresu, upowszechnianie tradycji oręża polskiego, a także współpraca ze służbami historycznymi innych armii oraz cywilnymi placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Od 2004 Biuro wydawało dwa czasopisma: kwartalnik „Przegląd Historyczno-Wojskowy” i rocznik „Kronikę Wojska Polskiego”.

Nieformalne wpływy w WBBH (podobnie jak wcześniej w Wojskowym Instytucie Historycznym) zachował gen. Wojciech Jaruzelski, co pozwoliło mu blokować niekorzystne dla siebie publikacje oraz kontrolować wolność badań naukowych[1].

W wyniku przekształceń strukturalnych Wojskowe Biuro Badań Historycznych zostało rozformowane z dniem 31 grudnia 2009 na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 17/MON z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (od 1 stycznia 2010 Wojskowe Biuro Badań Historycznych jest jego częścią)[2]. Zbiory archiwum wydzielonego Wojskowego Biura Badań Historycznych zostały przekazane do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie.

Struktura WBBH edytuj

2002[3]

 • Kierownictwo
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Studiów i Analiz
 • Wydział Dokumentacji Naukowej

2004[4]

 • Kierownictwo
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Studiów i Analiz
 • Wydział Dokumentacji Naukowej
 • Redakcja „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”

2007[5]

 • Kierownictwo
 • Wydział Studiów i Analiz
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Dokumentacji Naukowej
 • Redakcja „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”
 • Redakcja „Kroniki Wojska Polskiego”

Obsada etatowa edytuj

Dyrektorzy Biura edytuj

 • prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel – 4 stycznia–31 października 2002,
 • p.o. ppłk dr Janusz Tomiło – 1 listopada 2002– 28 lutego 2003,
 • płk rez. dr hab. Krzysztof Komorowski – 1 marca 2003 – 9 kwietnia 2004,
 • p.o. dr Grzegorz Nowik – 10 kwietnia–30 września 2004,
 • płk rez. prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – 1 października 2004 – 31 października 2009,
 • p.o. dr Grzegorz Jasiński – 1 listopada–31 grudnia 2009.

Zastępcy dyrektora Biura edytuj

 • ppłk dr Janusz Tomiło – 12 stycznia 2002– 31 grudnia 2003,
 • dr hab Grzegorz Nowik – 1 stycznia 2004 – 31 grudnia 2009.[6]

Główni specjaliści edytuj

 • ppłk dr hab. Janusz Zuziak – 21 stycznia 2002 – 30 września 2006,
 • dr hab. Janusz Odziemkowski – 1 października 2006 – 30 września 2009,
 • dr Andrzej Chmielarz – 1 listopada–31 grudnia 2009.

Kierownicy Wydziału Historycznego edytuj

 • płk rez. dr Stefan Zwoliński – 1 maja 2002 – 30 listopada 2003,
 • płk rez. dr Czesław Szafran – 1 grudnia 2003 – 31 października 2006,
 • mgr Witold Rawski – 1 listopada 2006 – 31 sierpnia 2007,
 • dr Grzegorz Jasiński – 1 września 2007 – 31 października 2009,
 • mgr Wojciech Markert – 1 listopada – 31 grudnia 2009.

Szefowie (kierownicy) Wydziału Studiów i Analiz edytuj

 • ppłk dr Zbigniew Palski – 21 stycznia 2002 – 31 października 2006,
 • płk rez. dr Czesław Szafran – 1 listopada 2006 – 31 sierpnia 2007,
 • mgr Witold Rawski – 1 września 2007 – 31 grudnia 2009.

Kierownicy Wydziału Dokumentacji Naukowej edytuj

 • mgr Jerzy A. Radomski – 4 stycznia 2002 – 6 października 2003,
 • płk rez. dr Zbigniew Moszumański – 7 października 2003 – 28 lutego 2005,
 • dr Zbigniew Wojciechowski – 1 marca 2005 – 28 lutego 2006,
 • płk rez. dr Zbigniew Moszumański – 1 marca 2006 – 31 grudnia 2008,
 • mgr Zbigniew Grabowski – 1 stycznia–31 grudnia 2009.

Sekretarze Redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” edytuj

 • mgr Zbigniew Grabowski – 1 stycznia 2004 – 28 lutego 2005,
 • płk rez. dr Zbigniew Moszumański – 1 marca 2005 – 28 lutego 2006,
 • mgr Zbigniew Grabowski – 1 marca 2006 – 28 lutego 2007,
 • ppłk rez. dr Zbigniew Palski – 1 marca 2007 – 31 grudnia 2009.

Sekretarze Redakcji „Kroniki Wojska Polskiego edytuj

 • ppłk mgr Wojciech Hajnus – 10 maja 2004 – 19 marca 2007,
 • ppłk mgr Paweł Skrzeczkowski – 1 lutego 2008 – 31 grudnia 2009.

Zmiany edytuj

Od 1 stycznia 2010 do 3 czerwca 2016 Wojskowe Biuro Badań Historycznych wchodziło w skład Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Struktura uległa niewielkiej modyfikacji i początkowo miała następujący kształt:

 • Kierownictwo
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Studiów i Analiz
 • Wydział Dokumentacji (w jego skład włączono redakcje „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” i „Kroniki Wojska Polskiego”)

Kierownicy Biura edytuj

 • dr Grzegorz Jasiński – 1 stycznia 2010 – 3 czerwca 2016

Główni specjaliści edytuj

 • dr Andrzej Chmielarz – 1 stycznia 2010 – 3 czerwca 2016

Kierownicy Wydziału Historycznego edytuj

 • mgr Wojciech Markert – 1 stycznia 2010 – 31 marca 2013

Kierownicy Wydziału Studiów i Analiz edytuj

 • mgr Witold Rawski – 1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2012
 • mgr Paweł Przeździecki – 1 lipca 2012 – 30 czerwca 2013

Kierownicy Wydziału Dokumentacji edytuj

 • dr Stefan Miłosz – 1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2012
 • mgr Witold Rawski – 1 lipca 2012 – 30 czerwca 2013

Sekretarze Redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego edytuj

 • ppłk rez. dr Zbigniew Palski – 1 stycznia 2010 – 31 sierpnia 2011
 • mgr Teresa Sitkiewicz – 1 września 2011 – 3 czerwca 2016

Sekretarze Redakcji „Kroniki Wojska Polskiego edytuj

 • ppłk mgr Paweł Skrzeczkowski – 1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2011
 • ppłk dr Tomasz Kopański – 1 lipca 2011 – 30 kwietnia 2016

Na podstawie decyzji nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z 21 kwietnia 2016[7] zostało utworzone Wojskowe Biuro Historyczne, które powstało z połączenia Centralnego Archiwum Wojskowego, które stało się komórką wewnętrzną Biura, oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (wraz z „Przeglądem Historyczno-Wojskowym”). Wydawanie „Kroniki Wojska Polskiego” pozostało w gestii Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przypisy edytuj

 1. Sławomir Cenckiewicz, Generał bez skazy? Dożywotnie wpływy Wojciecha Jaruzelskiego, "Do Rzeczy" 2016, nr 30, s. 18-23.
 2. Dz.Urz. MON 2009, 18 maja, nr 8, poz. 96.
 3. Według etatu nr 02/242/0.
 4. Według etatu nr 02/242/0 z poprawkami obowiązującymi z dniem 1 stycznia 2004.
 5. Według etatu nr LP/006/0.
 6. Jednocześnie nieetatowy redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”.
 7. Dz.Urz. MON 2016, 25 kwietnia, poz. 76.