Wybory parlamentarne w Serbii w 2003 roku

Wybory parlamentarne w Serbii w 2003 roku odbyły się 28 grudnia. W wyniku wyborów wyłoniono 250 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii (Skupsztiny). Próg wyborczy wynosił 5%.

Były to wybory przedterminowe. Rozpad koalicyjnej Demokratycznej Opozycji Serbii, która w 2000 odsunęła od władzy Slobodana Miloševicia, pozbawił większości parlamentarnej rząd Zorana Živkovicia z Partii Demokratycznej. Nowe wybory wygrała opozycyjna Serbska Partia Radykalna. Rząd stworzyły jednak Demokratyczna Partia Serbii, G17 Plus, Nowa Serbia i Serbski Ruch Odnowy z nieformalnym poparciem Socjalistycznej Partii Serbii. Gabinet nie przetrwał całej kadencji, kolejne przedterminowe wybory odbyły się w 2007.

Wyniki wyborów edytuj

Lista wyborcza Głosy % Mandaty +/–
Serbska Partia Radykalna 1 056 256 27,62 82 +59
Demokratyczna Partia Serbii1 678 031 17,73 53 +8
Partia Demokratyczna2 481 249 12,58 37 –25
G17 Plus3 438 422 11,46 34 +34
Serbski Ruch Odnowy i Nowa Serbia 293 082 7,66 22 +14
Socjalistyczna Partia Serbii 291 341 7,62 22 –15
Razem na rzecz Tolerancji4 161 765 4,23 0 –19
Demokratyczna Alternatywa 84 463 2,21 0 –6
Na rzecz Jedności Narodowej5 68 537 1,79 0 –10
Otpor 62 545 1,64 0 0
Niezależna Serbia6 45 211 1,18 0 –7
Socjalistyczna Partia Ludowa 27 596 0,72 0 0
Liberałowie Serbii 22 852 0,60 0
Reformiści 19 464 0,51 0 –4
Obrona i Sprawiedliwość 18 423 0,48 0 –9
PSSD 14 113 0,37 0
Partia Pracy Serbii 4666 0,12 0
Jugosłowiańska Lewica 3771 0,10 0
Związek Serbów Wojwodiny 3015 0,08 0
Głosy nieważne i puste 49 755
Razem 3 824 557 100 250
Uprawnieni/frekwencja 6 511 450 58,7

Uwagi:

1 Demokratyczna Partia Serbii i koalicjanci (Ludowa Partia Demokratyczna, Serbska Partia Liberalna, Serbska Partia Demokratyczna).
2 Partia Demokratyczna i koalicjanci (Obywatelski Sojusz Serbii, Centrum Demokratyczne, Unia Socjaldemokratyczna, partie z Sandżaku).
3 W koalicji z Partią Socjaldemokratyczną.
4 Koalicja kilkunastu ugrupowań, w tym regionalnych oraz reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne (m.in. Liga Socjaldemokratów Wojwodiny, Związek Węgrów Wojwodiny, Demokratyczna Partia Sandżaku, Demokratyczny Związek Chorwatów w Wojwodinie).
5 W tym Partia Jedności Serbskiej i Ludowa Partia Chłopska.
6 W tym Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Serbii.

Bibliografia edytuj