Wyraźna granica plastyczności

Wyraźna granica plastyczności naprężenie niezbędne do zapoczątkowania makroskopowego odkształcenia plastycznego we wszystkich ziarnach. Wyraźna granica plastyczności określona jest wzorem:

Wykres rozciągania materiałów plastycznych

gdzie:

naprężenie w granicy plastyczności,
siła obciążająca próbkę w granicy plastyczności,
– początkowe pole przekroju próbki.

Inne wielkości edytuj

  • Górna granica plastyczności   – maksymalna wartość naprężenia przed pierwszym spadkiem siły.
  • Dolna granica plastyczności   – najmniejsza wartość naprężenia podczas płynięcia plastycznego, z pominięciem ewentualnego początkowego efektu przejściowego (źle zaznaczona na rysunku obok!)
  • Umowna granica plastyczności   – naprężenie dla wydłużenia względnego   określane, dla materiałów kruchych.