Wysokość astronomiczna

Wysokość astronomiczna, elewacja – kąt między płaszczyzną horyzontu astronomicznego, a kierunkiem na ciało niebieskie. W astronawigacji przyrządem do wyznaczania jej jest sekstant.