Wysokość astronomiczna

Wysokość astronomiczna, elewacja – kąt między płaszczyzną horyzontu astronomicznego, a kierunkiem na ciało niebieskie. W astronawigacji przyrządem do wyznaczania jej jest sekstant.

Schemat pomiaru wysokości astronomicznej sekstantem

Wysokość astronomiczna wraz z azymutem są współrzędnymi w układzie horyzontalnym i określają chwilowe położenie ciała niebieskiego. Wysokość jest oznaczana symbolem i wiąże się z odległością zenitalną wzorem: [1].

Przypisy Edytuj

  1. Astronomia ogólna, Hannu Karttunen i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, s. 24, ISBN 978-83-01-20808-0 (pol.).