Wzór Sahy

równanie określające zależność stopnia zjonizowania gazu przez promieniowanie od temperatury

Wzór Sahy – równanie sformułowane przez hinduskiego astrofizyka Meghnada Sahę określające zależność stopnia zjonizowania gazu przez promieniowanie od temperatury. Przy jednokrotnej jonizacji równanie to wyrażone jest wzorem

gdzie

Nj – koncentracja jonów,
Ne – koncentracja swobodnych elektronów,
Nn – koncentracja atomów niezjonizowanych,
mmasa elektronu,
kstała Boltzmanna,
hstała Plancka,
Ttemperatura gazu,
E0energia jonizacji,
u0 i u1 – tak zwane funkcje podziału charakterystyczne dla danego pierwiastka.

W przypadku wielokrotnej jonizacji wzór przybiera postać

gdzie j oznacza stopień jonizacji.

Wzór ten jest istotny przy określaniu równowagi hydrostatycznej w gwiazdach.

BibliografiaEdytuj

  1. Jerzy S. Stodółkiewicz, Astrofizyka ogólna z elementami geofizyki, s. Biblioteka fizyki, wyd. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, bez ISDN.