Wzniesienia Urzędowskie

Wzniesienia Urzędowskie (343.15) – mezoregion fizycznogeograficzny, pasmo wzniesień (wys. do 295 m n.p.m.) ciągnące się mniej więcej na linii północny zachód – południowy wschód, położone w południowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wzniesienia Urzędowskie są naturalnym przedłużeniem ciągnącego się dalej na południowy wschód Roztocza. Poza granicą wschodnią region zewsząd otoczony jest terenami wyraźnie niżej położonymi. Zachodnią granicę mezoregionu stanowi fragment doliny Wisły stanowiącej w tym miejscu Małopolski Przełom Wisły. Od południa Wzniesienia opadają natomiast ku dolinie rzeki Sanny, będącej północną granicą Równiny Biłgorajskiej. Na północy z kolei teren opada ku niewielkiej Kotlinie Chodelskiej.

Wzniesienia Urzędowskie
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Wyżyny Polskie

Podprowincja

Wyżyna Lubelsko-Lwowska

Makroregion

Wyżyna Lubelska

Mezoregion

Wzniesienia Urzędowskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska
woj. lubelskie

Jest to obszar o urozmaiconej rzeźbie, a szczególnie charakterystyczną cechą są wąwozy lessowe. Wzniesienia Urzędowskie malowniczo przecina rzeka Wyżnica.