Wyżyny Polskie

Wyżyny Polskie (34) – prowincja fizycznogeograficzna Pozaalpejskiej Europy Środkowej, obszar wyżynny w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Obejmuje Wyżynę Śląsko-Krakowską, Wyżynę Małopolską i Wyżynę Lubelsko-Lwowską.

Wyżyny Polskie
ilustracja
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska
woj. opolskie
woj. śląskie
woj. małopolskie
woj. łódzkie
woj. mazowieckie
woj. świętokrzyskie
woj. lubelskie
woj. podkarpackie
Ukraina
obwód lwowski
Wyżyny Polskie, bez części ukraińskiej