XXI dynastia – przejęcie władzy w Tebach przez arcykapłanów Amona spowodowało podział Egiptu na dwie strefy. Górny Egipt z ośrodkiem władzy w Tebach oraz Dolny Egipt ze stolicą w Tanis.

Genealogia XXI dynastii
Dynastia władców starożytnego Egiptu, rezydujących w Tanis, panujący w latach 1070–946 p.n.e.
Trzeci Okres Przejściowy – XXI dynastia
Władca Lata panowania p.n.e. Nomen Prenomen Żony
Smendes I 1070–1044 Nesbanebdżed Meri Amon Hadżcheperre Setepenre TanutAmon, Henuttaui I
Amenemnesu 1044–1040 Amenemnesu Neferkare Heka Uaset ?
Psusennes I 1044/1040–996/994 Pasebachaienniut Meri Amon Aacheperre Setepenamon Henuttaui III, Mutnodżmet II, Isetemachbit II, Wiai
Amenemope 996/994–985 Amenemope Meri Amon Usermaatre Setepenamon ?
Osorkon Starszy 985–979 Osorkon Aacheperre Setepenre Taszaaencheper (?)
Siamon 979–960 Si-Amon Neczercheperre Setepenamon ?
Psusennes II 960–946 Pasebachaienniut Meri Amon Titcheperure Setepenre ?
Arcykapłani Amona, rezydujący w Tebach, panujący w latach 1080–945 p.n.e.
Trzeci Okres Przejściowy – XXI dynastia
Władca Lata panowania p.n.e. Nomen Prenomen Żony
Herhor 1080–1074 Siamon Herihor Hemneczer Tepienamon Nodżmet
Pianchi 1074–1070 Hereret II, Henuttaui I
Pinodżem I 1070–1055[a] 1054–1032[b] Pinodżem Meri Amon Cheperchaure Setepenamon Henuttaui II, Maatkare I, Isetemachbit I, Tanetnabechenu
Masaharta 1054–1046 Tajuheret
Dżedchonsuiufanch 1046–1045
Mencheperre 1045–992 Mencheperre Hemneczer Tepienamon Isetemachbit III, Wiai
Smendes II 992–990 Nesbanebdżed Henuttaui III, Tahent-Thuty
Pinodżem II 990–969 Pinodżem Isetemachbit IV, Nesichonsu
Psusennes III 969–945 Pasebachaienniut Titcheperre Setepenamon ?
  1. Jako kapłan Amona.
  2. Jako król.

Bibliografia

edytuj
  • Nicolas Grimal: A History of Ancient Egypt. Oxford, UK & Cambridge, USA: Blackwell, 1994. ISBN 0-631-17472-9.