Siamonfaraon, władca starożytnego Egiptu z XXI dynastii, panował prawdopodobnie w latach 979960 p.n.e. lub 985–967 p.n.e. (datowanie Aidana Dodsona(inne języki) z 2012 roku)[1].

Siamon
Ilustracja
władca starożytnego Egiptu
Okres

od 979 p.n.e.
do 960 p.n.e.

Dane biograficzne
Dynastia

XXI dynastia

Ojciec

Amenemope

Syn Amenemope. Był prawowitym następcą swego ojca Amenemope, popieranym przez arcykapłanów Amona w Tebach. Jednakże pod wpływem działań Libijczyków, popierających swego rodaka Osorkona, jednego z wodzów armii, zmuszony był na kilka lat zrezygnować z objęcia władzy. Po latach chaosu i starć wewnętrznych oraz zawarciu z Libijczykami porozumienia i po ich wycofaniu się do swych siedzib, objął władzę.

Do naszych czasów dotrwały jedynie ślady działalności, które Siamon pozostawił głównie w Tanis. Dokonał odbudowy i odnowienia zespołu świątyń Amona, które to znacznie ucierpiały w wyniku niepokojów, mających miejsce podczas panowania Osorkona. Wzniósł tam też nową kaplicę, a liczne depozyty fundacyjne znalezione w świątyni Amona i Mut, niezbicie świadczą o ogromnym rozmachu prac. Prace prowadzono także w świątyni Horusa w Mesen, także w Memfis i Pi-Ramzes, gdzie znaleziono blok kamienny z jego imieniem.

O próbach wpływu Siamona na wydarzenia w Palestynie świadczą fragmenty płaskorzeźb odnalezionych w Tanis, na których król przedstawiony jest w rytualnej pozie, roztrzaskując maczugą głowę pojmanego wroga. Znaczącym źródłem informacji o Siamonie jest Biblia. Prawdopodobnie jest on faraonem, o którym Biblia mówi, iż przyjął w Egipcie wroga króla Dawida, następcę tronu Edomu – Hadada i dał mu za żonę siostrę swej żony[2], a także pokonał Filistynów i zdobył miasto Gezer[3]. Jest to przekaz niezwykle ważny. Daje bowiem świadectwo militarnego zaangażowania Egiptu na terenach niegdyś jemu podległych oraz próbom wpływu na rozwój i kontrolę handlu z Fenicją oraz bezprecedensowemu przypadkowi w dziejach Egiptu, gdy to egipska księżniczka została żoną następcy tronu obcego kraju.

Tytulatura edytuj

Królewski Protokół
serech lub Horusowe:
G5
E1
D43
C10U6
 
trl.: Ka-nechat Meri-Maat
tłum.: Byk-potężny Ukochany-przez-Maat
prenomen lub imię tronowe:
M23
X1
L2
X1
 
N5R8L1M17Y5
N35
U21
N35
 
trl.: Neczer-cheper-Re Setepen-Amon
tłum.: Boski-przejaw-Re Wybrany-przez-Amona
nomen lub imię rodowe:
G39N5
 
M17Y5
N35
G39Z1
 
trl.: Siamon
tłum.: Syn Amona

Przypisy edytuj

  1. Richard J. Long, The Excavations at Mut al-Kharab II: The Third Intermediate Period in the Western Desert of Egypt, Oxbow Books, 3 grudnia 2021, s. 8, ISBN 978-1-78925-716-8 [dostęp 2023-06-29] (ang.).
  2. 1Krl. 11, 14-22.
  3. 1 Krl. 9, 16-17.

Bibliografia edytuj

  • Nicolas Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Adam Łukaszewicz (tłum.), Warszawa: PIW, 2004, ISBN 83-06-02917-8, OCLC 749417518.
  • Bogusław Kwiatkowski, Poczet faraonów, Warszawa: Iskry, 2002, ISBN 83-207-1677-2, OCLC 830308044.
  • Schneider Th. – Leksykon faraonów, PWN, Kraków-Warszawa 2001, ISBN 83-01-13479-8.
  • Jacq Ch. – Podróż po Egipcie faraonów, Świat Książki, Warszawa 2004, ISBN 83-7391-131-6 Nr 4380.
  • Jacq Ch. – Sekrety Egiptu faraonów, Świat Książki, Warszawa 2006, ISBN 83-7391-760-8 Nr 5023.