Złoże okruchowe

Złoża okruchowe - to nagromadzenie się luźnych ziaren żwiru, piasku. Znajdują się w dolinach rzek i potoków np. piaski złotonośne.