Za wolność naszą i waszą

Za wolność naszą i waszą – skrócona wersja napisu na sztandarze z manifestacji ku czci dekabrystów w Warszawie 25 stycznia 1831, którego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi. W pełnej wersji miał postać: W imię Boga za naszą i waszą wolność. Oryginalny sztandar przechowywany jest w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Sztandar z 1831
Wersja sztandaru w języku rosyjskim
Pomnik żołnierza polskiego i niemieckiego antyfaszysty w Berlinie.

HistoriaEdytuj

W trakcie powstania listopadowego wypisywano go na sztandarach w języku polskim i rosyjskim, dwustronnie, ze znakiem czerwonego krzyża na białym tle. Miał pokazywać cel powstania, które skierowane było w zamierzeniu powstańców nie przeciwko Rosjanom, a przeciw carskiemu despotyzmowi. W wersji polskiej i węgierskiej używał go oddział Bema na Węgrzech w 1848. Jest to jedno z nieoficjalnych polskich mott narodowych. W myśl tego hasła wielu Węgrów, Francuzów, Włochów, a nawet Rosjan wspierało polskich powstańców.

Do hasła tego odwoływali się również w czasie II wojny światowej polscy żołnierze walczący na zachodzie oraz wschodzie.

UpamiętnienieEdytuj

Hasło „Za Naszą i Waszą Wolność” stało się inspiracją i mottem IV Koncertu Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność”[1] (11 listopada 2012, Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz Koncertu Niepodległości Trzeciego Maja (3 maja 2013, Zamek Królewski w Warszawie), które poświęcone zostały udziałowi mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców w walce o Niepodległość Rzeczypospolitej. Z kolei tematyka służby Polaków w obcych armiach, gdzie walczyli o wolność innych narodów, została poruszona w VI Koncercie Niepodległości „Poland”[2].

OdznaczenieEdytuj

Nazwę tę nosiło także polskie odznaczenie wojskowe, nadawane uczestnikom walk (po stronie republikanów) w hiszpańskiej wojnie domowej (Dąbrowszczakom)[3].

PoezjaEdytuj

Frazę Za waszą wolność i naszą wykorzystał Mieczysław Romanowski w swym wierszu Sztandary polskie w Kremlu z 1857 r.

W 1968 r. Marian Hemar protestując przeciw inwazji na Czechosłowację napisał wiersz:[4]

„Wyprowadzili żołnierza.

Na to czeskie Psie Pole

Z nowym hasłem:

Za waszą i za naszą niewolę”

FilmEdytuj

W 1968 zrealizowano film pod tytułem Za naszą i waszą wolność w reżyserii Ludwika Perskiego i Leonida Machnacza.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. IV Koncert Niepodległości "Za Naszą i Waszą Wolność". www.koncertniepodleglosci.pl, 2013-10-04. [dostęp 2016-01-20].
  2. VI Koncert Niepodległości "Poland". www.koncertniepodleglosci.pl, 2013-10-04. [dostęp 2016-01-20].
  3. Dekret z dnia 18 października 1956 r. o ustanowieniu medalu "Za waszą wolność i naszą". Dz.U. z 1956 r. nr 46, poz. 207
  4. Hańba. Twórcy o inwazji na Czechosłowację w 1968 r.