Zagłada Żydów. Studia i Materiały

Zagłada Żydów. Studia i Materiały – czasopismo naukowe wydawane przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów poświęcone tematyce związanej z Zagładą Żydów.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres ul. Nowy Świat 72, p .120

00-330 Warszawa

Wydawca Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Organ prasowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
Rodzaj czasopisma historyczne, socjologiczne
Język polski, angielski
Pierwszy numer 2005
Redaktor naczelny Dariusz Libionka
Średni nakład 750 egz.
Format B5
Liczba stron ok. 500
ISSN 1895-247X
ISSN (wydanie internetowe) 2657-3571
Strona internetowa

OpisEdytuj

Jest jedynym czasopismem naukowym w Polsce poświęconym Zagładzie Żydów[1]. Każdy z numerów rocznika stanowi całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Od 2020 roku numery bieżące, jak i pełne archiwum obok wersji drukowanej, dostępne są w formule Otwartego Dostępu (Opoen Access).

Od roku 2008 pismo posiada edycję anglojęzyczną zatytułowaną Holocaust Studies and Materials publikowaną co trzy lata z wyborem najciekawszych artykułów z wydania polskiego.

Redakcja[2]Edytuj

dr hab. Dariusz Libionka prof. IFiS PAN (redaktor naczelny)

prof. dr hab. Barbara Engelking

prof. dr hab. Jacek Leociak

Alina Skibińska

dr Agnieszka Haska

Marta Janczewska

Jakub Petelewicz (sekretarz redakcji).

Współpraca redakcyjna: Karolina Panz, Dagmara Swałtek-Niewińska/

Sekretariatem redakcji zawiaduje Justyna Majewska.

W roku 2020 gościnnie do redakcji dołączyli dr Ewa Wiatr i dr Adam Sitarek reprezentujący Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego

Rada Naukowa[2]Edytuj

prof. dr hab. Michał Głowiński

Jan Jagielski

prof. Samuel Kassow

dr hab. Andrea Löw

prof. dr hab. Szymon Rudnicki

prof. dr hab. Dariusz Stola

prof. Jean Charles Szurek

Nechama Tec

prof. dr hab. Anna Wolf-Powęska

Romuald Jakub Weksler-Waszkinel

Układ czasopismaEdytuj

 • Studia
 • Sylwetki
 • Materiały
 • Wywiady
 • Małe Formy
 • Z warsztatów badawczych
 • Punkty widzenia
 • Upamiętnienia Zagłady
 • Omówienia, recenzje, przeglądy, noty o książkach
  • Omówienia zagraniczne
  • Omówienia wydawnictw ciągłych
 • Wydarzenia
 • Curiosa
 • Listy do redakcji

Adres redakcjiEdytuj

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
ul. Nowy Świat 72 pok. 120
00-330 Warszawa

PrzypisyEdytuj

 1. Estera Flieger, Witold Mrozek. Gliński nie dał dotacji „Zagładzie Żydów”. „Gazeta Wyborcza”, s. 17, 7 czerwca 2018. 
 2. a b Redakcja i Rada Naukowa. W: Zagłada Żydów. Studia i Materiały [on-line]. zagladazydow.pl. [dostęp 2020-11-24].

Linki zewnętrzneEdytuj