Zajezdnia (miesięcznik)

Zajezdniamiesięcznik o transporcie publicznym w Polsce i na świecie. Powstał w 2004 r. i ukazywał się do 2005 r. Gazeta wydawana była przez Marketing Partner, a jej redaktorem naczelnym był Mariusz Przybylski.

Zajezdnia
Częstotliwość Miesięcznik
Państwo Polska 
Wydawca Marketing Partner
Rodzaj czasopisma komunikacja miejska
Pierwszy numer 2005
Ostatni numer 2006
Redaktor naczelny Mariusz Przybylski
Format A4
Strona internetowa

W piśmie poruszane były tematy z zakresu:

 • autobusów
 • metra
 • tramwajów
 • trolejbusów
 • zagadnień prawnych
 • bezpieczeństwa
 • finansowania transportu
 • funduszy strukturalnych UE
 • historii komunikacji
 • inteligentnych systemów transportowych
 • kolei miejskiej
 • marketingu w transporcie publicznym
 • transportu międzymiastowego
 • zarządzania transportem.

'Zajezdnia' była źródłem informacji dla:

 • organizatorów transportu zbiorowego
 • samorządów
 • pasjonatów komunikacji miejskiej
 • przewoźników
 • uczelni wyższych
 • producentów taboru, osprzętu i akcesoriów