Zakład Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Islamu Europejskiego UW – jednostka Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład powstał 17 maja 1994 r. z Pracowni Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego, utworzonej w 1993 r.

Logo Zakładu Islamu Europejskiego IO UW

Przedmiotem zainteresowań badawczych Zakładu są następujące zagadnienia dotyczące europejskich społeczności muzułmańskich:

 • ulokowanie geograficzne grup muzułmańskich w Europie
 • historia powstania tych grup
 • status prawny mniejszości muzułmańskich w Europie
 • zagadnienia gender w islamie
 • dane statystyczne, ludnościowe
 • życie religijne i jego organizacja, szkolnictwo religijne
 • wpływy ideologiczne, ideologia polityczna
 • życie kulturalne (tytuły i miejsca wydawanych czasopism, książek, usytuowanie i działalność centrów kulturalnych, szkolnictwo w danym języku etc.)
 • problemy językowe (dwujęzyczność, asymilacja, wpływy na język ojczysty imigrantów języka kraju, w którym mieszkają etc.).

Zakład obejmuje swoimi badaniami takie szczegółowe zagadnienia jak: historia i problemy współczesne społeczności muzułmańskich na Bałkanach i geneza konfliktu w b. Jugosławii, sytuacja prawna islamu w państwach europejskich, Turcy w Bułgarii, islam w Albanii, społeczności muzułmańskie w Polsce (w tym Tatarzy), na Litwie i Białorusi, islam w Rosji i na Kaukazie, wspólnoty muzułmańskie w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii, procesy zachodzące w społeczności muzułmańskiej we Francji, a także obraz islamu w prasie polskiej.

Pracownicy ZakładuEdytuj

 • dr hab. Agata S. Nalborczyk, profesor uczelni - kierownik Zakładu
 • dr hab. Andrzej Drozd
 • dr Marta Widy-Behiesse
 • dr Konrad Zasztowt

Pracownicy emerytowaniEdytuj

Byli pracownicyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj