Zapadlisko przedkaukaskie

Zapadlisko przedkaukaskiezapadlisko przedgórskie, jednostka tektoniczna w obrębie Kaukazu.

Zapadliko jest wypełnione kenozoicznymi płytkowodnymi osadami piaskowców i łupków, przewarstwionych żwirami, gipsami i dolomitami. Grubość osadów sięga 2000 m. Występują w nich złoża węglowodorów.

Na te płytkowodne osady częściowo nasunięte są płaszczowiny Wielkiego Kaukazu.

LiteraturaEdytuj