Zapadlisko riońsko-kurskie

Zapadlisko riońsko-kurskiezapadlisko śródgórskie, jednostka tektoniczna w obrębie Kaukazu.

Zapadlisko znajduje się na południe od Wielkiego Kaukazu. Jest wypełnione osadami kenozoiku (wapieniami i skałami okruchowymi z przewarstwieniami wulkanitów.

Miąższość tych skał wynosi do 4000 m, zostały one sfałdowane po eocenie. Na nich leży molasa z pokładami węgla kamiennego, pochodząca z oligocenu-neogenu.

Na południe od zapadliska leży Mały Kaukaz.

LiteraturaEdytuj