Molasa – ogólna nazwa kompleksu skał osadowych wypełniających zapadliska powstające na przedpolu wypiętrzonego górotworu fałdowego w schyłkowym stadium orogenezy, zwykle o grubości wielu kilometrów. Jego głównym składnikiem są skały okruchowe pochodzące z niszczenia gór.

W przeciwieństwie do fliszu, który jest osadzany w zbiornikach morskich, środowisko sedymentacyjne molasy może być dwojakie:

  • molasa morska – podobna litologicznie do fliszu, ale powstała w schyłkowym okresie tworzenia się orogenu;
  • molasa lądowa – powstała w lądowych zbiornikach wodnych, np. jeziorach. Z tego powodu w molasie lądowej często występują sekwencje osadów organicznych, a nieobecne są wkładki osadów morskich, np. wapieni morskich, występujących we fliszu.

BibliografiaEdytuj

  • Wojciech Jaroszewski, Leszek Marks, Andrzej Radomski, Słownik geologii dynamicznej, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1985, ISBN 83-220-0196-7, OCLC 830183626.