Zapadlisko tektoniczne

Zapadlisko tektoniczne – część ziemskiej skorupy obniżona ruchami tektonicznymi, ograniczona uskokami (rów tektoniczny). Jest to zjawisko częste na przedpolu gór (na przykład Zapadlisko przedkarpackie) i w obszarach orogenu (na przykład Zapadlisko Saary).