Zatoka niskiego ciśnienia

Zatoka niskiego ciśnieniaukład baryczny, peryferyjna część układu niżowego, którą na mapie pogody reprezentują izobary w kształcie litery V.