Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicachszkoła specjalna kształcąca na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym.

DziałalnośćEdytuj

W szkole istnieją Zespoły Edukacyjne, w których wychowawcy pracują z uczniami upośledzonymi w stopniu umiarkowanym. Nauczyciele realizują nauczanie indywidualne na terenie domów uczniów wymagających takiej opieki.

Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą:

 • oddziały Szkoły Podstawowej Specjalnej
 • oddziały Gimnazjum Specjalnego
 • oddziały z nauczaniem na poziomie szkoły podstawowej i na poziomie gimnazjum, gdzie nauczyciele wychowują dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, w której kształci się uczniów w kierunkach: kucharz małej gastronomii, stolarz, introligator, krawiec, murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 • szkoła ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ze względu na niepełnosprawność uczniów szkoła wymaga od nauczycieli najwyższych kwalifikacji oraz wprowadzania innowacji w podejmowaniu działalności z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki. Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, sportowych, i konkursach plastycznych.

HistoriaEdytuj

ZSS kontynuuje sięgające 1922 tradycje jednej z najstarszych w Polsce szkół szkolnictwa specjalnego.

Pierwsi nauczyciele byli ludźmi ze średnim wykształceniem pedagogicznym lub dyplomem ukończenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz równocześnie prekursorami w nauczaniu i wychowaniu osób upośledzonych. W tych czasach pedagogika specjalna stawiała pierwsze kroki, głównie dzięki działalności Marii Grzegorzewskiej - twórczyni w 1922 Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jedynego ośrodka w Polsce kształcącego nauczycieli i wychowawców na polu pedagogiki specjalnej.

Pierwszym kierownikiem placówki był Feliks Papieski (absolwent Seminarium Pedagogiki Specjalnej, a od 1923 Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), który pełnił tę funkcję do 1939.

Od 1951 w szkole działa harcerstwo. Od 1955 harcerze współpracują z czasopismem Świat Młodych, w którym zamieszczali swoje artykuły. W 1953 działał harcerski teatrzyk Szkolaczek, przemianowany w 1958 na Harcerski Teatr Lalek.

Za swą działalność szkoła otrzymała w 1972 medal Komisji Edukacji Narodowej jako wyróżniająca się placówka kształcenia i wychowania specjalnego.

KalendariumEdytuj

 • 1922 1 września zostaje powołana klasa pomocnicza przy szkole powszechnej, do której uczęszczają dzieci upośledzone umysłowo. Mieści się ona przy ul. św. Rocha 17.
 • 1927 13 lutego kuratorium nadaje klasie pomocniczej nazwę 3-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Specjalnej w Pabianicach, co podwyższyło status szkoły.
 • 1930 Szkoła posiada cztery etaty nauczycielskie.
 • 1931 Uczęszcza do niej 86 uczniów, którzy uczą się w czterech klasach.
 • 1937 Szkoła funkcjonuje jako Publiczna Szkoła Powszechna II Stopnia.
 • 1938 W lipcu jest już Publiczną Szkołą Powszechną Specjalną I Stopnia.
 • 1939/1945 Okupacja hitlerowska przerywa pracę szkoły. Do 1943 budynek zajmuje wojsko niemieckie, a do 1945 szkoła zawodowa dla dzieci niemieckich.
 • 1945 Po wojnie, już w kwietniu 1945, w zniszczonym budynku (nadal ul. Kościelna 11) szkoła specjalna rozpoczyna pracę.
 • 1948/1949 Po dokonaniu wewnętrznych przeróbek w roku szkolnym 1948/1949 działa 6 oddziałów z łączną liczbą 102 uczniów.
 • 1963/64 Zorganizowany jest kurs problemowy mający przygotować absolwentów szkoły podstawowej specjalnej do zawodu dziewiarza, czym zapoczątkowana jest działalność szkoły zawodowej.
 • 1964/1965 Zostaje utworzona pierwsza klasa Szkoły Zawodowej Specjalnej.
 • 1971/1972 Szkoła obchodzi jubileusz – istnieje i służy uczniom niepełnosprawnym 50 lat.
 • 1971 W czerwcu 1971 na terenie szkoły zostaje otwarta wystawa postępu pedagogicznego, na której przedstawiane są pomoce naukowe wykorzystywane podczas lekcji a wykonane przez nauczycieli oraz prace dzieci.
 • 1972 Za swą działalność na polu dydaktyczno-wychowawczym otrzymuje medal Komisji Edukacji Narodowej jako wyróżniająca się placówka kształcenia i wychowania specjalnego.
 • 1973 Szkoła Podstawowa Specjalna otrzymuje imię Marii Konopnickiej oraz nowy lokal przy ul. Pułaskiego 32 - również obecna siedziba placówki.
 • 1975 W świetlicy szkolnej działa Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą, który zapewnia opiekę wychowawczą uczniom w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 • 1998/1999 Szkoła organizuje VI Dziecięcą Wojewódzką Olimpiadę Sportową Sprawni razem, w której uczestniczą dzieci z Łodzi, Konstantynowa, Głowna, Zgierza, Ozorkowa.
 • 1999 1 września, uchwałą Powiatu Pabianickiego, powstaje Zespół Szkół Specjalnych ze szkołą podstawową i gimnazjum.
 • 2003/2004 Zespół Szkół organizuje Pierwszą Wojewódzką Olimpiadę Matematyczną dla Gimnazjów Specjalnych.
 • 2005/2006 W wyniku przemian w placówkach specjalnych powstaje Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj