Dziewiarstwo

Dziewiarstwo − dział przemysłu włókienniczego zajmujący się produkcją dzianin. Pracownik zajmujący się produkcją to dziewiarz.

Dziewiarstwo ręczne