Dziewiarstwo − dział przemysłu włókienniczego zajmujący się produkcją dzianin. Pracownik zajmujący się produkcją to dziewiarz.