Zlot ZHP 1988

Zlot ZHP 1988zlot harcerski, nazywany popularnie Zlotem Grunwaldzkim, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 9–23 lipca 1988, na terenie Warmii i Mazur, z okazji 70 rocznicy powstania ZHP. W zlocie wzięło udział ponad 21 tys. harcerzy.

Kulminacyjnymi momentami Zlotu były:

  • 15 lipca, kiedy na Polach Grunwaldu odbywało się podsumowanie całorocznego współzawodnictwa „Drużyn Grunwaldzkich” i uroczyste wręczenie po raz pierwszy „Odznak Grunwaldzkich”
  • 20–21 lipca, kiedy odbył się złaz, podczas którego wszyscy uczestnicy spotkali się na polu bitwy.

W uroczystościach w dniu 21 lipca uczestniczył Przewodniczący Rady Państwa generał Wojciech Jaruzelski.

Komendantem Zlotu był hm. PL Julian Nuckowski.

Od 1989 każdego roku w lipcu na Polach Grunwaldu odbywają się Ogólnopolskie Harcerskie Zloty Grunwaldzkie, organizowane przez Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” i Chorągiew Warmińsko-Mazurską ZHP.

BibliografiaEdytuj

  • Zjazdy, Zloty ZHP - najważniejsze wydarzenia. w: Rocznik Historii Harcerstwa - tom 6, Związek Harcerstwa Polskiego, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa "Gniezno 2000", Warszawa, 2010, ISSN 1895-1201
  • Rafał M. Socha: Słownik Grunwaldzki. [w:] Barbara Bogdańska-Pawłowska (red.): Poradnik Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej, Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. "Grunwaldu" w Olsztynie, Olsztyn 1996, s. 84-85 i 93