Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

„Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” – ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 12 maja 1991. Skupia instruktorów i wędrowników oraz jednostki harcerskie – gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i kręgi instruktorskie. Siedzibą Ruchu jest Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie.

Ogólnopolski Harcerski Zlot Grunwaldzki – doroczne spotkanie członków „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” na polu bitwy
Harcerze „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” w strojach rycerskich na Ogólnopolskim Harcerskim Zlocie Grunwaldzkim
Defilada Drużyn Grunwaldzkich ze sztandarem Związku Harcerstwa Polskiego i sztandarem Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP

Uchwałą Rady Gminy Grunwald z dnia 16 lipca 2011 „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” posiada Honorowe Obywatelstwo Gminy Grunwald, nadane w uznaniu 20-letniej działalności ruchu.

Cele RuchuEdytuj

Celem działania Ruchu jest:

 • integrowanie jednostek harcerskich oraz osób indywidualnych, którym bliskie są idee grunwaldzkie;
 • upowszechnianie idei i wiedzy o Grunwaldzie wśród zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, młodzieży szkolnej z całej Polski oraz organizacji harcerskich i skautowych za granicą;
 • prowadzenie współzawodnictwa o Tytuł i „Odznakę Grunwaldzką”.

Dla osiągnięcia celów „Wspólnota”:

 • zrzesza „Drużyny Grunwaldzkie” i indywidualnych członków;
 • koordynuje wszystkie przedsięwzięcia związane ze zdobywaniem przez jednostki harcerskie Tytułu „Drużyny Grunwaldzkiej” oraz „Odznaki Grunwaldzkiej”, a przez harcerzy „Znaku Zawiszy”;
 • tworzy i upowszechnia dorobek programowo-metodyczny, gromadzi literaturę popularną i naukową związana z Bitwą pod Grunwaldem;
 • wydaje rocznik naukowy „Grunwaldzkie Konteksty”;
 • szkoli kadrę instruktorską w zakresie treści programowych i działań metodycznych;
 • popularyzuje ideę grunwaldzką oraz dorobek „Wspólnoty” w wydawnictwach własnych i środkach masowego przekazu;
 • prowadzi Poradnię Grunwaldzką;
 • dba o Kopiec Jagiełły na polu bitwy pod Grunwaldem;
 • prowadzi Kronikę Grunwaldzką i Księgę „Drużyn Grunwaldzkich”;
 • współpracuje z władzami harcerskimi, państwowymi i samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi.

Władze RuchuEdytuj

Władzami Ruchu są:

 • Sejmik „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”,
 • Rada „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”,
 • Przewodniczący „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”.
 
Przewodnicząca „Wspólnoty” hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska i wiceprzewodniczący hm. Rafał M. Socha w trakcie XXXVIII Sejmiku „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”

SejmikiEdytuj

 • I Sejmik – Olsztyn, 10-12 maja 1991
 • II Sejmik – Olsztyn, 29-31 maja 1992
 • III Sejmik – Grunwald, 14 lipca 1993
 • IV Sejmik – Ostróda, 20-22 maja 1994
 • V Sejmik – Grunwald, 15 lipca 1994
 • VI Sejmik – Ostróda, 14-15 stycznia 1995
 • VII Sejmik – Ostróda, 13-14 maja 1995
 • VIII Sejmik – Grunwald, 15 lipca 1995
 • IX Sejmik – Łódź, 1-3 marca 1996
 • X Sejmik – Ostróda, 17-19 maja 1996
 • XI Sejmik – Grunwald, 15 lipca 1996
 • XII Sejmik – Ostróda, 28 lutego – 2 marca 1997
 • XIII Sejmik – Grunwald, 15 lipca 1997
 • XIV Sejmik – PoznańSwarzędz, 27 lutego – 1 marca 1998
 • XV Sejmik – Grunwald,12 lipca 1998
 • XVI Sejmik – Kętrzyn, 8-10 stycznia 1999
 • XVII Sejmik – Grunwald,17 lipca 1999
 • XVIII Sejmik – Ruda Śląska, 3-5 grudnia 1999
 • XIX Sejmik – Grunwald,16 lipca 2000
 • XX Sejmik – Warszawa, 1-3 grudnia 2000
 • XXI Sejmik – Perkoz, 11-13 maja 2001
 • XXII Sejmik – Grunwald, 15 lipca 2001
 • XXIII Sejmik – Grodzisk Mazowiecki, 1-3 marca 2002
 • XXIV Sejmik – Grunwald, 14 lipca 2002
 • XXV Sejmik – Ostróda, 6-8 grudnia 2002
 • XXVI Sejmik – Grunwald, 13 lipca 2003
 • XXVII Sejmik – Warszawa, 12-14 grudnia 2003
 • XXVIII Sejmik – Grunwald, 18 lipca 2004
 • XXIX Sejmik – Słupca, 10-12 grudnia 2004
 • XXX Sejmik – Grunwald, 15 lipca 2005
 • XXXI Sejmik – Orneta, 9-11 grudnia 2005
 • XXXII Sejmik – Grunwald, 14 lipca 2006
 • XXXIII Sejmik – Iława, 8-10 grudnia 2006
 • XXXIV Sejmik – Grunwald, 13 lipca 2007
 • XXXV Sejmik – Ruda Śląska, 7-9 grudnia 2007
 • XXXVI Sejmik – Grunwald, 9-10 lipca 2008
 • XXXVII Sejmik – Lidzbark, 28-30 listopada 2008
 • XXXVIII Sejmik – Grunwald, 17 lipca 2009
 • XXXIX Sejmik – Świecie, 27-29 listopada 2009
 • XL Sejmik – Grunwald, 16 lipca 2010
 • XLI Sejmik – Iława, 14-16 stycznia 2011
 • XLII Sejmik – Grunwald, 15 lipca 2011
 • XLIII Sejmik – Kutno, 9-11 grudnia 2011
 • XLIV Sejmik – Grunwald, 13 lipca 2012
 • XLV Sejmik – Płock, 7-9 grudnia 2012
 • XLVI Sejmik – Grunwald, 12 lipca 2013
 • XLVII Sejmik – Warszawa, 17-19 stycznia 2014
 • XLVIII Sejmik - Grunwald, 11 lipca 2014
 • XLXIX Sejmik - Zabrze, 5-7 grudnia 2014
 • L Sejmik - Grunwald, 17 lipca 2015
 • LI Sejmik - Iława, 4-6 grudnia 2015
 • LII Sejmik - Grunwald, 15 lipca 2016
 • LIII Sejmik - Wrocław, 20-22 stycznia 2017
 • LIV Sejmik - Grunwald, 14 lipca 2017
 • LV Sejmik - Oborniki Wlkp., 26-28 stycznia 2018
 • LVI Sejmik - Grunwald, 13 lipca 2018
 • LVII Sejmik - Warszawa, 07-09 grudnia 2018

Przewodniczący i wiceprzewodniczącyEdytuj

Kadencja 2017-2019

 • przewodnicząca: hm. Dorota Jeżowska-Olszewska
 • wiceprzewodniczący: hm. Przemysław Padrak
 • sekretarz: pwd Aurelia Grejner

Kadencja 2015-2017

 • przewodnicząca: hm. Dorota Jeżowska-Olszewska
 • wiceprzewodniczący: hm. Przemysław Padrak
 • sekretarz: pwd. Aurelia Grejner
 • członkowie Rady:
 • hm. Piotr Stanisławski
 • hm. Mariusz Jabłoński
 • hm. Iwona Zawadzka
 • phm. Monika Chmiel
 • hm. Maria Marciniak

Kadencja 2013-2015

 • przewodniczący: hm. Przemysław Padrak
 • wiceprzewodnicząca: hm. Marzena Skonieczna
 • wiceprzewodnicząca: hm. Maria Marciniak
 • wiceprzewodniczący: phm. Janusz Karaś

Kadencja 2011-2013

 • Honorowa Przewodnicząca: hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska (zmarła 8 listopada 2012)
 • przewodniczący: hm. Przemysław Padrak
 • wiceprzewodniczący: phm. Michał Kosowicz (do 15 lipca 2011)
 • wiceprzewodnicząca: hm. Edyta Ogonowska
 • wiceprzewodniczący: hm. Maciej Młynarczyk (do 13 lipca 2012)
 • wiceprzewodniczący: phm. Przemysław Zawadzki
 • wiceprzewodniczący: hm. Paweł Chmielewski (od 10 grudnia 2011 do 13 lipca 2012)
 • wiceprzewodnicząca: hm. Marzena Skonieczna (od 13 lipca 2012)
 • wiceprzewodniczący: pwd. Janusz Karaś (od 13 lipca 2012)

Kadencja 2009-2011

 • przewodnicząca: hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska
 • wiceprzewodniczący: hm. Rafał M. Socha
 • wiceprzewodniczący: hm. Andrzej Przegrodzki
 • wiceprzewodniczący: hm. Dariusz Anaszewicz

Kadencja 2007-2009

Kadencja 2005-2007

 • przewodnicząca: hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska
 • wiceprzewodniczący: hm. Rafał M. Socha
 • wiceprzewodnicząca: hm. Dorota Jeżowska-Olszewska (do 14 lipca 2006)
 • wiceprzewodniczący: hm. Czesław Kozłowski (od 9 grudnia 2006)

Kadencja 2003-2005

 • przewodnicząca: hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska
 • wiceprzewodniczący: hm. Maciej Grzemski
 • wiceprzewodniczący: hm. Rafał M. Socha
 • wiceprzewodnicząca: hm. Dorota Jeżowska-Olszewska

Kadencje w latach 1991-2003

PrzedstawicielstwaEdytuj

 
Przedstawicielstwo „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” na Chorągiew Wielkopolską ZHP

Przedstawicielstwa powołuje Przewodniczący „Wspólnoty” na terenie chorągwi ZHP, w których działają członkowie Ruchu. Przedstawicielstwem „Wspólnoty” kieruje przedstawiciel – instruktor powołany na wniosek środowiska przez Przewodniczącego „Wspólnoty”.

Celem Przedstawicielstwa jest:

 • upowszechnianie idei grunwaldzkich i celów „Wspólnoty” w jednostkach organizacyjnych ZHP na terenie danej chorągwi,
 • inspirowanie i koordynowanie działań członków „Wspólnoty” na terenie chorągwi,
 • reprezentowanie członków „Wspólnoty” wobec władz hufców i chorągwi,
 • doradztwo i szkolenie funkcyjnych w zakresie zdobywania Tytułu i „Odznaki Grunwaldzkiej”,
 • wykonywanie innych zadań, powierzonych przez władze „Wspólnoty”.

Obecnie (2011) funkcjonuje 11 przedstawicielstw:

Herb Przedstawicielstwo Rok powstania Przedstawiciele
  na Chorągiew Wielkopolską ZHP 1992 - hm. Rafał M. Socha – Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu (1992-2000)

- hm. Maria T. Główczyńska – I Szczep Harcerski im. Janusza Korczaka w Słupcy (2000-2016)

- hm. Krzysztof Chodziak - 8 GDH "Widmo" - Oborniki Wlkp. (2016 - )

  na Chorągiew Stołeczną ZHP 1994 - hm. Jerzy Porowski – 200 Warszawska Drużyna Harcerska „Leśnicy” (1994-2008)

- hm. Ewa Daniłowska – Grodzisk Mazowiecki (2008-2011)

- pwd. Marianna Irek - Warszawa - Zoliborz (2012- )

  na Chorągiew Łódzką ZHP 1995 - hm. Krzysztof Łęcki „Stalowy” – XIII Ł D H „Stalowa Trzynastka im. gen. Józefa Bema (1995-2003)

- pwd. Dominik Wyskwar – XIII Ł D H „Stalowa Trzynastka im. gen. Józefa Bema (2003-2005)
hm. Krzysztof Łęcki „Stalowy” – XIII Ł D H „Stalowa Trzynastka im. gen. Józefa Bema (2006- 2011)
phm. Jarosław Wykrota – Łódź (od grudnia 2011 do 2014)

  na Chorągiew Śląską ZHP 1996 - pwd. Marcin Malik – 90 Rudzka Drużyna Harcerska „Indianie” w Bykowinie (1996-1998)

- hm. Wojciech Frank – 9 Rudzka Drużyna Harcerska „Cyganie” (1998-2005)
hm. Krystian Łukaszczyk90 Rudzka Środowiskowa Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Indianie” im. hm. Jerzego Lisa (2005-2010)
pwd. Janusz Karaś – 39 Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Gniazdo” (2010-2016)

- pwd. Patrycja Bieniek - - (2016-2018)

- hm. Grzegorz Przybylak - 4 GDDH "Leśni Ludzie" Dąbrowa Górnicza (2018-)

  na Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP 1997 - hm. Włodzimierz Domek – 6 Koronowski Związek Drużyn „Czupierzaki” (1997-1999)

- hm. Jolanta Haratym – 85 Bydgoska Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Błękitne Delfiny” (1999-2002)

- phm. Danuta Łońska - "Leśne Duchy" - Bydgoszcz, (2002-2004)
phm. Przemysław Padrak – 77 G Ś D H im. Zawiszy Czarnego w Laskowicach (2005-2011)
pwd. Katarzyna Kwiatkowska – Toruń (2011-2012),

- pwd. Anna Wiertlewska - Koronowo (2012-2013)

- pwd. Miłosz Wardziński - 77 GSDH Laskowice (2013-2015),

- hm. Joanna Lewandowska - 13 Gromada Zuchowa "Ogniste Pióra" - Szubin (2016 - )

  na Chorągiew Warmińsko-Mazurską ZHP 1997 - hm. Arkadiusz Witkowski – Braniewo (1997-1998)

- pwd. Aurelia Grejner – Biskupiec Reszelski (1998-2003)
phm. Michał Ludkiewicz – Orneta (2004-2009)
phm. Michał Kosowicz – Lidzbark Welski (2010-2011)
phm. Maria Marciniak – 16 Iławska Drużyna Harcerska „Burza” ( 2011 - 2018)

- hm. Maciej Marciniak - 16 IDH "Burza" (2018 - )

  na Chorągiew Mazowiecką ZHP 2007 - hm. Maciej Młynarczyk – 10 Sierpecka Drużyna Harcerska „Decima” im. Ignacego Domeyki (2007-2009)

- phm. Magdalena Jaworska – 3 Ostrołęcka G Z „Skrzydlaci Przyjaciele” ( 2009- 2010)
pwd. Magdalena Kowalska – VII Przyparafialna Wodna Grunwaldzka Żeńska Drużyna Wielopoziomowa „Jungi” im. hm. J. Falkowskiej (2010-2013)

  na Chorągiew Dolnośląską ZHP 2007 - phm. Dorota Jarema – Wrocławski Szczep Harcerski „11” (2007-2009)

- phm. Rafał Jezierski - Hufiec ZHP Sroda Sląska (2016 - )

  na Chorągiew Białostocką ZHP 2010 - phm. Marcin Ruszewski – Suwałki ( 2010-2015)

- phm. Dariusz Szehidewicz - 40 BDH Białystok (2016- )

  na Chorągiew Lubelską ZHP 2011 - pwd. Katarzyna Wójtowicz – Lublin (2011-2013)

Na przestrzeni lat istniały również następujące regionalne reprezentacje:

Herb Przedstawicielstwo Rok powstania Rok zaprzestania działalności Przedstawiciele
  na Chorągiew Gdańską ZHP ? ? hm. Tomasz Weber – Szczep Drużyn Kwatermistrzowskich w Miastku

hm. Ewa Ścieburako – Szczep Drużyn Kwatermistrzowskich w Miastku

  na Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 1998 ? pwd. Marek Karczmitowicz – 10 Drużyna Harcerska „Anakonda” im. 1 Samodzielnej Kompanii „Commando” w Kostrzynie
  na Chorągiew Krakowską ZHP ? ? pwd. Bartłomiej Zabdyr – Tarnów
  poza granicami kraju ? ? hm. Anna Góźdź
  na Chorągiew Opolską 1998 2001 hm. Paweł Bandurski - Nysa

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Rafał M. Socha, Henryk Leśniowski (red.): Z czym w XXI wiek – Wczoraj, dziś i jutro „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”, Olsztyn 2000, ss. 264, ​ISBN 83-906388-1-7
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Henryk Leśniowski (red.): Z kim w XXI wiek – Księga Drużyn Grunwaldzkich wydana w X rocznicę powstania „Wspólnoty”, Olsztyn 2001, ss. 328, ​ISBN 83-906388-2-7
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska: Jak w XXI wiek – Poradnik Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej, Olsztyn 2002, ss. 254, ​ISBN 83-906388-3-5
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Edward Góźdź, Katarzyna Ludwiszewska (red.): Grunwaldzkie Konteksty – Tom I – 2003, Olsztyn 2003, ss. 256, ​ISBN 83-906388-6-X
 • Rafał M. Socha (red.): Grunwaldzkie Konteksty – Tom II – 2004, Olsztyn – Grunwald 2005, ss. 280, ​ISBN 83-920824-1-9
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Rafał M. Socha, Michał Kowalski: Tradycja Grunwaldzka w Związku Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP, Olsztyn 2012, ss. 56, ​ISBN 978-83-927403-6-0

Linki zewnętrzneEdytuj