Zwiazda

gazeta na Białorusi

Zwiazda (Звязда) – białoruska państwowa gazeta codzienna.

Звязда
ilustracja
Częstotliwość dziennik
Państwo Białoruś
Rodzaj czasopisma społeczno-polityczna
Pierwszy numer 1917
Redaktor naczelny Uładzimir Narkiewicz
Strona internetowa

Założona jako organ mińskiego komitetu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, początkowo wydawana wyłącznie w języku rosyjskim. Dwukrotnie zamykana przez Rząd Tymczasowy, wychodziła pod nazwami Mołot i Buriewiestnik. W czasie I wojny światowej oraz Wojny polsko-bolszewickiej była drukowana w Smoleńsku.

Od 1925 gazeta wychodziła w języku rosyjskim i białoruskim, a od 1927 wyłącznie w białoruskim. Od 1944 do 1991 była organem Komunistycznej Partii Białorusi, białoruskiego parlamentu oraz Rady Ministrów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obecnie jest jedynym państwowym i jednym z nielicznych w ogóle białoruskojęzycznych mediów na Białorusi.