Rząd Tymczasowy Rosji

rząd Rosji w 1917 roku

Rząd Tymczasowy Rosji (ros. Временное правительство России) został utworzony w Rosji w wyniku rewolucji lutowej (1917) w dniu 15 marca 1917 r., w wyniku dekretu Dumy Państwowej z nieformalnym porozumieniem Komitetu Tymczasowego Dumy i Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

Spotkanie pierwszego składu Rządu Tymczasowego
Pieczęć Rządu Tymczasowego

Pierwszym premierem był konstytucyjny demokrata, książę Gieorgij Lwow, od 21 lipca premierem i ministrem wojny był eserowiec Aleksander Kiereński. Siedzibą rządu był do końca lipca 1917 Pałac Maryjski(ros.), następnie Pałac Zimowy w Piotrogrodzie.

Rząd Tymczasowy nie zdecydował się na wystąpienie z Ententy i jednostronne zakończenie wojny. Podjęte decyzje: zniesienie cenzury, zniesienie kary śmierci, rozwiązanie policji politycznej (Ochrany).

14 września 1917 r. Rząd Tymczasowy proklamował w Rosji republikę.

Zajęcie przez bolszewików Pałacu Zimowego w czasie rewolucji październikowej i aresztowanie członków Rządu Tymczasowego 26 października?/ 8 listopada 1917 o godz. 2.10 w nocy położyło kres jego istnieniu.

Rząd Gieorgija LwowaEdytuj

 
Plakat z fotografiami pierwszego składu Rządu Tymczasowego (III-V 1917) Pierwszy rząd od góry: Paweł Milukow, Gieorgij Lwow (premier), Aleksander Kiereński

Pierwszy rząd Aleksandra KiereńskiegoEdytuj

 
Pierwszy rząd Aleksandra Kiereńskiego

Drugi rząd Aleksandra KiereńskiegoEdytuj

 
Gabinet Aleksandra Kiereńskiego (ostatni skład Rządu Tymczasowego)

Bibliografia, literaturaEdytuj

 
Pieczęć Rządu Tymczasowego