Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich utworzona 28 lutego?/ 13 marca 1917 w trakcie rewolucji lutowej, władza rewolucyjna, element systemu dwuwładzy w Rosji w okresie po rewolucji lutowej. W kwietniu 1917 przekształcona we Wszechrosyjską Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rada ta, obok Rządu Tymczasowego stanowiła rzeczywistą władzę w Rosji, aż do przewrotu bolszewickiego (rewolucji październikowej). Do 18 lipca 1917 miejscem obrad Rady był Pałac Taurydzki, od tej daty Instytut Smolny w Piotrogrodzie.

Obrady Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w Pałacu Taurydzkim w Piotrogrodzie (1917)

Z chwilą powstania Rada wyłoniła Komitet Wykonawczy. Komitetowi przewodniczył Nikola Czcheidze (od 13 marca 1917 do 6 września?/ 19 września 1917), następnie Lew Trocki.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj