Zygmunt Twardowski herbu Ogończyk – cześnik poznański w latach 1650-1653, surogator poznański w 1648 roku.

Zygmunt Twardowski
Herb
Ogończyk

W 1648 roku podpisał elekcję Jana II Kazimierza Wazy z województwa poznańskiego. Jako poseł na sejmie koronacyjny 1649 roku wyznaczony do lustracji dóbr królewskich w Prusach[1]. Poseł na sejm 1649/1650 roku z sejmiku średzkiego województw poznańskiego i kaliskiego[2].

Bibliografia

edytuj
  • Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s]
  • Urzędnicy Wielkopolscy XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Adam Bieniaszewski. 1987, s. 235.

Przypisy

edytuj
  1. Volumina Legum, tom IV, Petersburg, 1860, s. 134.
  2. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 148.