Śródmiąższowa choroba płuc z zapaleniem oskrzelików oddechowych

Śródmiąższowa choroba płuc z zapaleniem oskrzelików oddechowych (ang. respiratory bronchiolitis associated interstitial lung desease, RB-ILD) – rzadka choroba zaliczana do idiopatycznych śródmiąższowych zapaleń płuc, występująca u osób palących[1], najczęściej w wieku 30-50 lat. Choroba może przebiegać bezobjawowo, czasem stwierdza się palce pałeczkowate. W badaniach czynności płuc (np. spirometria) stwierdza się obturację oskrzeli i cechy restrykcji tkanki płucnej. W badaniu rentgenowskim klatki piersiowej stwierdza się zmiany o charakterze "mlecznego szkła" (nieznaczne zacienienie obszaru płuc z widocznym rysunkiem naczyń krwionośnych[2]) i pogrubienie ścian oskrzeli. W badaniu tomokomputerowym widoczne są podobne zmiany obejmujące całe płuca oraz drobne guzki. W diagnostyce wykorzystuje się również badanie histopatologiczne tkanki pobranej w czasie biopsji płuca. Choroba ustępuje zwykle samoistnie po zaprzestaniu palenia tytoniu.

Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
ICD-10 J84.1

Niekiedy choroba przybiera formę ograniczoną jedynie do oskrzelików oddechowych i wówczas określa się ją jako zapalenie oskrzelików oddechowych (ang. respiratory bronchiolitis, RB). Ta forma dotyczy również osób palących, objawia się kaszlem lub przebiega bezobjawowo i nie powoduje znaczących zaburzeń czynności dróg oddechowych. W badaniu rentgenowskim płuc u takich chorych widoczne są niekiedy zmiany o charakterze guzków lub siateczkowo-guzkowe, może być widoczne rozdęcie płuc. W badaniu histopatologicznym stwierdza się obecne w oskrzelikach oddechowych i pęcherzykach płucnych podbarwione pigmentem makrofagi. Zapalenie oskrzelików oddechowych nie wymaga leczenia farmakologicznego, zaleca się jedynie zakończenie palenia.

PrzypisyEdytuj

  1. Heyneman LE., Ward S., Lynch DA., Remy-Jardin M., Johkoh T., Müller NL. Respiratory bronchiolitis, respiratory bronchiolitis-associated interstitial lung disease, and desquamative interstitial pneumonia: different entities or part of the spectrum of the same disease process?. „AJR. American journal of roentgenology”. 6 (173), s. 1617–22, grudzień 1999. PMID: 10584810. 
  2. Grzanka Piotr, Bestry Iwona: Badania diagnostyczne. W: Andrzej Szczeklik: Choroby wewnętrzne : podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM, [T. 1]. Cz. II: Choroby układu oddechowego. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2005, s. 483. ISBN 83-7430-031-0.

BibliografiaEdytuj

  1. Rowińska-Zakrzewska Ewa, Bestry Iwona: Choroby śródmiąższowe płuc. W: Andrzej Szczeklik: Choroby wewnętrzne : podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM, [T. 1]. Cz. II: Choroby układu oddechowego. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2005, s. 572, 575. ISBN 83-7430-031-0.
  2. Rowińska-Zakrzewska Ewa, Bestry Iwona: Choroby oskrzelików w rozdziale: Choroby dróg oddechowych. W: Andrzej Szczeklik: Choroby wewnętrzne : podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM, [T. 1]. Cz. II: Choroby układu oddechowego. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2005, s. 550. ISBN 83-7430-031-0.
  3. American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. „Am. J. Respir. Crit. Care Med”. 165 (2), s. 277-304, 2002 Jan 15 (ang.).