Średnia Stolarskiego

Średnia Stolarskiegośrednia, której szczególnymi przypadkami jest wiele klasycznych średnich, zdefiniowana dla ustalonego parametru p oraz dodatnich argumentów wzorem

Gdzie parametr

Można pokazać, że tak zdefiniowana funkcja jest średnią jej argumentów stosując twierdzenia Lagrange’a dla liczb x i y oraz funkcji

Szczególne przypadki edytuj

  •   jest minimum.
  •   jest średnią geometryczną.
  •   jest średnią logarytmiczną.
  •   jest średnią potęgową dla wykładnika ½.
  •   jest średnią arytmetyczną.
  •   jest maksimum.

Bibliografia edytuj