3 Księga Machabejska

księga Starego Testamentu

Trzecia Księga Machabejska – księga Starego Testamentu znajdująca się w Septuagincie, skąd przeszła do prawosławnego kanonu Pisma Świętego jako deuterokanoniczna[1]. Kościół katolicki i Kościoły protestanckie zaliczają ją do apokryfów.

Wbrew tytułowi księga nie ma związku z Machabeuszami, opisuje bowiem wydarzenia, które działy się około 50 lat przed początkiem 1 Księgi Machabejskiej[1]. Opowiada o prześladowaniach Żydów w Aleksandrii za panowania Ptolemeusza IV Filopatora. Przez badaczy nie podzielających przekonania o natchnieniu księgi wydarzenia przedstawione w utworze są uznawane za fikcyjne, a wartość historyczna księgi jest podawana w wątpliwość[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c Michał Wojciechowski: Apokryfy z Biblii greckiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2001, s. 24-41. ISBN 83-7146-163-1.