Adam Suchodolski

Adam Suchodolski herbu Janina (zm. w 1656 roku) – chorąży lubelski w latach 1654-1656, starosta horodelski w latach 1648-1651, dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości.

Syn Andrzeja, łowczego chełmskiego i Jadwigi Podlodowskiej herbu Janina[1].

Studiował w Gimnazjum braci polskich w Rakowie, następnie pod wpływem matki w Lejdzie w 1637 roku, w Paryżu w 1640 roku.

Poseł województwa lubelskiego na sejm koronacyjny 1649 roku.

W młodości był wyznawcą arianizmu, od 1643 roku pod wpływem matki i studiów przeszedł na kalwinizm. Tego roku zamknął zbór ariański w swoim miasteczku Piaski Wielkie (województwo lubelskie) i wybudował tam zbór kalwiński. W 1652 r. pozwolił luteranom lubelskim na wystawienie w Piaskach osobnego kościoła luterańskiego.

15 kwietnia 1646 r. poślubił w Lublinie współwyznawczynię Zofię Gorajską herbu Korczak, córkę Zbigniewa, kasztelana chełmskiego i kijowskiego oraz Teodory Leszczyńskiej herbu Wieniawa, wojewodzianki bełskiej. Miali razem pięciu synów, m.in. Zbigniewa. Wdowa 13 października 1658 roku poślubiła w Radzięczynie Jana Teodoryka Potockiego herbu Pilawa, podkomorzego halickiego[2].

PrzypisyEdytuj

  1. https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=psb.32640.1 [dostęp: 2019-06-30]
  2. Szymon Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa, s. 286, 1936.

BibliografiaEdytuj

  • Grzegorz Gębka, Reprezentacja sejmowa województwa lubelskiego za panowania Jana Kazimierza, w: Res Historica, z. 17, Lublin 2004, s. 51.