Aerodynamika

ruchy gazów, powstające przy tym siły

Aerodynamika (z greckiego: aēr dpn. aéros – „powietrze” i dynamikós – „mający siłę, silny”) – dział fizyki, mechaniki płynów, zajmujący się badaniem zjawisk związanych z ruchem gazów[1], a także ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym i sił działających na te ciała.

Komputerowe symulacje procesów aerodynamicznych, kształt strumienia gazów opływających płat skrzydła i rozkład ciśnień wokół niego

Ze względu na metody badawcze wyróżnia się aerodynamikę teoretyczną i doświadczalną. W aerodynamice doświadczalnej stosuje się często tak zwany tunel aerodynamiczny, czyli komorę umożliwiającą symulację rzeczywistych zjawisk zachodzących podczas ruchu obiektów w ośrodku gazowym.

Z uwagi na prędkości przepływów rozróżnia się aerodynamikę małych prędkości oraz aerodynamikę dużych prędkości.

Dział aerodynamiki zajmujący się ruchem ciał w rozrzedzonych gazach, np. w górnych warstwach atmosfery, to aerodynamika molekularna.

Z uwagi na zastosowania wyróżnia się aerodynamikę lotniczą, przemysłową i inne.

Stosowana jest w technice lotniczej, przy projektowaniu pojazdów (np. samochodów), przy projektowaniu maszyn i urządzeń z elementami ruchomymi, a także przy projektowaniu wysokich budowli.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. aerodynamika, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-11-28].