Aglomeracja opolska

Aglomeracja opolskaaglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa opolskiego; miastem centralnym aglomeracji jest Opole.

Według programu ESPON obszar funkcjonalny Opola (FUA, ang. Functional Urban Area) w 2002 r. zamieszkiwało 285 tys. osób[1].

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska scharakteryzowali aglomerację opolską jako obszar, do którego należało miasto Opole oraz 7 gmin: gmina Dąbrowa, gmina Komprachcice, gmina Dobrzeń Wielki, gmina Turawa, gmina Ozimek, gmina Chrząstowice, gmina Tarnów Opolski. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 212 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych do Opola, gdzie uwzględniono saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia (w 2002 r.), współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów[2].

Gminy aglomeracji opolskiej według P. Swianiewicza oraz U. Klimskiej[2]
Gmina Liczba ludności (2010-06-30[3]) [osób] Powierzchnia (2010-01-01[4]) [km²] Gęstość zaludnienia [osób/km²]
Opole 125722 96,55 1302,14
gmina Chrząstowice 6728 82,35 81,70
gmina Dąbrowa 9692 130,79 74,10
gmina Dobrzeń Wielki 14547 91,01 159,84
gmina Komprachcice 11400 55,91 203,9
gmina Ozimek 20601 125,67 163,93
gmina Tarnów Opolski 9807 81,80 119,89
gmina Turawa 9588 172,10 55,71
Razem 208085 836,18 248,85

W sierpniu 2010 r. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Opolskiego przedstawiając system osadniczy województwa do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Opolskiego wyznaczył także zakres obszarowy aglomeracji opolskiej z Opolem i wszystkimi 18 gminami w dwóch powiatach: opolskim i krapkowickim[5]. Przy jej wyznaczaniu nie uwzględniono delimitacji gmin.

Gminy aglomeracji opolskiej według Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego[5]
Gmina Liczba ludności (2010-06-30[3]) [osób] Powierzchnia (2010-01-01[4]) [km²] Gęstość zaludnienia [osób/km²]
Opole 125722 96,55 1302,14
gmina Chrząstowice 6728 82,35 81,70
gmina Dąbrowa 9692 130,79 74,10
gmina Dobrzeń Wielki 14547 91,01 159,84
gmina Gogolin 11936 100,57 118,68
gmina Komprachcice 11400 55,91 203,9
gmina Krapkowice 24118 97,31 247,85
gmina Łubniany 9418 126,05 74,72
gmina Murów 5742 160,02 35,88
gmina Niemodlin 13828 183,14 75,51
gmina Ozimek 20601 125,67 163,93
gmina Popielów 8402 175,49 47,88
gmina Prószków 9940 121,05 82,11
gmina Strzeleczki 7715 117,37 65,73
gmina Tarnów Opolski 9807 81,80 119,89
gmina Tułowice 5433 81,25 66,87
gmina Turawa 9588 172,10 55,71
gmina Walce 5812 69,11 84,1
gmina Zdzieszowice 17077 57,44 297,3
Razem 327506 2124,98 154,12

W 2011 r. wiceprezydent Opola – Arkadiusz Wiśniewski zaproponował powołanie Związku Gmin Aglomeracji Opolskiej, który stanowiłby pole wspólnych dyskusji oraz zabierałby głos w sprawach ważnych dla Opola i gmin sąsiadujących[6].

PrzypisyEdytuj

  1. ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions (Final Report). Luxembourg: ESPON, 2007-03, s. 94. ISBN 2-9600467-2-2.
  2. a b Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska. Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. „Prace i Studia Geograficzne”. 35, s. 51, 53-56, 2005. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 0208-4589. 
  3. a b Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2010 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010-11-02. ISSN 1734-6118.
  4. a b Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
  5. a b 7. System osadniczy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2010 (Uchwała Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.)
  6. Artur Janowski: Czy powstanie Związek Gmin Aglomeracji Opolskiej?. Pro Media sp. z o.o. w Opolu, 2011-04-18. [dostęp 2011-06-10].