Aksjomat regularności

Aksjomat regularności, aksjomat ufundowania – jeden z aksjomatów teorii mnogości w ujęciu aksjomatycznym Zermela-Fraenkla. Gwarantuje on, że zbiory budowane są zgodnie z intuicją, czyli że żaden zbiór nie jest swoim własnym elementem.

Aksjomat regularności zapewnia, że

niepusty zbiór ma element, który się z nim pusto przecina, a więc wyraża się w postaci zdania logicznego:

Zapis można zastąpić logicznie mu równoważnym uzyskując równoważne zdanie:

BibliografiaEdytuj