Alfa1-antychymotrypsyna

Alfa1-antychymotrypsyna, α1-antychymotrypsynaglikoproteina należąca do α-globulin, będąca inhibitorem proteaz serynowych (serpin).

Hamuje czynność takich proteaz jak katepsyna G znajdowana w neutrofilach i chymaza z mastocytów poprzez zmianę ich konformacji. Jest to działanie ochronne, przeciwdziałające proteolizie zachodzącej na przykład w obrębie dolnych dróg oddechowych[1].

Enzym jest produkowany przez wątrobę, jego ilość zwiększa się przy trwających zapaleniu – jest białkiem ostrej fazy. Jego niedobór stwierdza się w chorobach wątroby. Stwierdzono mutację w obrębie genu kodującego α1-antychymotrypsynę u pacjentów z chorobą Parkinsona oraz z przewlekła obturacyjną chorobą płuc[2].

Alfa1-antychymotrypsyna jest również związana z patogenezą choroby Alzheimera[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Kalsheker NA. Alpha 1-antichymotrypsin.. „Int J Biochem Cell Biol”. 9 (28), s. 961-4, wrzesień 1997. PMID: 8930118. 
  2. SERPINA3 serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 3