Amidki

każdy związek chemiczny zawierający kation metalu i aniony lub ligandy amidkowe

Amidki – grupa nieorganicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym MINH2. Są to sole, w których jeden z atomów wodoru został zastąpiony atomem metalu. Mają budowę jonową (kation: M+, anion: NH2), rolę reszty kwasowej pełni grupa -NH2 wywodząca się od amoniaku. Są bardzo silnymi zasadami. Istnieją także amidki organiczne, w których zamiast jednego lub dwóch atomów wodoru występują grupy organiczne.

Przykładem amidku jest amidek sodu (NaNH2), który powstaje w wyniku przepuszczania gazowego amoniaku nad metalicznym sodem w temperaturze 500–600 K.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, 2002.
  • Podręczny słownik chemiczny, Romuald Hassa (red.), Janusz Mrzigod (red.), Janusz Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 29, ISBN 83-7183-240-0.