Andrzej Choniawko

polski archiwista i historyk

Andrzej Choniawko (ur. 1944) − polski historyk, archiwista, badacz dziejów ruchu robotniczego oraz dziejów Wielkopolski.

Andrzej Choniawko
Data urodzenia

1944

Zawód, zajęcie

historyk, archiwista

Życiorys edytuj

Absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1966), doktorat tamże w 1974. Pracował w Archiwum KW PZPR w Poznaniu oraz w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego[1]. Był jednym z redaktorów pisma "Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej".

Wybrane publikacje edytuj

 • (współautor: Jan Sternal), Związek Zawodowy Drukarzy w okręgu poznańskim w latach 1871-1970, Poznań: Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii 1971.
 • (współautor: Stanisław Kaminiarz-Rostocki), Związek Młodzieży Socjalistycznej w Wielkopolsce, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976.
 • ZMP w Wielkopolsce w latach 1948-1956, Warszawa: "Iskry" 1977.
 • (współautor) Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce, pod red. Antoniego Czubińskiego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978.
 • Czerwiec 1956 Poznań, Studencka Agencja Wydawnicza 1980.
 • Stosunki polityczne w Wielkopolsce 1945-1950, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980.
 • Związek Młodzieży Wiejskiej w Wielkopolsce 1957-1976: podstawowe fakty i dane statystyczne, Poznań: Międzywojewódzka Szkoła Aktywu Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 1984.
 • PZPR w Wielkopolsce 1948-1984, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987.
 • (współautor) Dzieje Swarzędza: monografia [1638-1988], pod red. Stanisława Nawrockiego, Poznań - Swarzędz: Społeczny Komitet Obchodów 350-lecia Miasta Swarzędza 1988.
 • (współautor) Dzieje Środy Wielkopolskiej i jej regionu, pod red. Stanisława Nawrockiego, Środa Wielkopolska: Urząd Miasta i Gminy 1990.
 • 50 lat Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemiosł Drzewnych w Poznaniu, Poznań: SRRD 1998.
 • Instytut Zachodni w dokumentach, wybór i oprac. Andrzej Choniawko i Zbigniew Mazur, Poznań: Instytut Zachodni 2006.

Bibliografia edytuj

Przypisy edytuj

 1. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A-D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: "Książka i Wiedza", 1978, s. 5