Andrzej Kopiczko

polski kapłan katolicki, archiwista, historyk i nauczyciel akademicki

Andrzej Kopiczko (ur. 9 maja 1958 w Rutkach Nowych) – polski kapłan katolicki, kanonik, archiwista, historyk, profesor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki w Olsztynie.

Andrzej Kopiczko
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 29 listopada 1958
Rutki Nowe
Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: nauki teologiczne, historia Kościoła, Archidiecezja warmińska
Alma Mater Papieska Akademia Teologiczna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Doktorat 1991
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Habilitacja 25 maja 1998
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Profesura 10 października 2005
Nauczyciel akademicki
Szkoła Wyższa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Okres zatrudn. 1997–1999
Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Okres zatrudn. 1999–2005
Instytut Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych w Olsztynie
Okres zatrudn. 2005–2007

ŻyciorysEdytuj

Studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie ukończył w 1983 roku. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 11 czerwca 1983 w archidiecezji warmińskiej[1]. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) studiował do 1985 roku. Po studiach zamieszkał w Olsztynie, gdzie w 1987 roku podjął pracę jako notariusz i archiwariusz w Kurii Biskupiej[2]. Od 1987 roku jest również duszpasterzem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie[3].

Stopień naukowy doktora nauk teologicznych uzyskał w 1991 na podstawie dysertacji Organizacja i ustrój diecezji warmińskiej w latach 1525–1772 na KUL. W latach 1991–1999 pracował jako wykładowca w olsztyńskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II, w tym przez trzy lata (1991–1993) był wicedyrektorem placówki. Od 1991 roku podjął też zatrudnienie w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, pełniąc do 2001 funkcję wicedyrektora, następnie od 2001 funkcję dyrektora instytucji[4]. W okresie od 1993 do 1994 był dyrektorem Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego. W 2001 roku był dyrektorem Archidiecezjalnej Pracowni Historii Kościoła Warmińskiego.

Od 1997 roku rozpoczął pracę w olsztyńskich szkołach wyższych, najpierw na Wyższej Szkole Pedagogicznej, później na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (UWM). Po obronie pracy habilitacyjnej pt. Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej został 25 maja 1998 doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła[5]. W roku akademickim 1997/1998 pracował na olsztyńskim UWM jako adiunkt, w latach 1998–2003 jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych, a w okresie 2003–2005 jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologii.

W dniu 25 października 2005 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył Andrzejowi Kopiczce w Warszawie nominację profesorską[6], nadaną 10 października[5]. Od 2005 do 2007 wykładał jako profesor nadzwyczajny w olsztyńskim Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych[7].

Andrzej Kopiczko był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Od 2001 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego przy Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i organizacji „Kościół w Polsce“, zaś od 2004 roku Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

W swoich badaniach zajmuje się historią Warmii, dziejami instytucji społecznych, polityką wyznaniową, kwestiami mniejszości narodowych i wyznaniowych oraz problematyką związaną z duchowieństwem.

PublikacjeEdytuj

 • Ustrój i organizacja Diecezji Warmińskiej w latach 1525–1772. 1993
 • Kościół Warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej. 1996.
 • Kościoły i kaplice w Olsztynie. 2000.
 • Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525–1821. 2000
 • Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1821–1945. 2003.
 • Porta Domini. Kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzyża w archidiecezji warmińskiej. 2002.
 • Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903–2003. 2003.
 • Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku). 2003.
 • Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1945–1992. 2007.
 • redakcja: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności kościoła. Praca zbiorowa. 2009.
 • redakcja: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele. Praca zbiorowa. 2010.
 • Dzieje Warmińskiej Kapituły Katedralnej. 2010.
 • Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej. Wierność tradycji – służba współczesności. 2012.
 • Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej. 2014.
 • Dzieje kościoła i parafii św. Wojciecha w Mrągowie do 1945 roku. 2015.
 • redakcja: Cor dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum“ (1565–2015). Praca zbiorowa. 2015.

PrzypisyEdytuj

 1. Księża wg lat święceń. Archidiecezja Warmińska. [dostęp 2017-12-04].
 2. Andrzej Kopiczko. Leksykon Kultury Warmii i Mazur. [dostęp 2017-12-05].
 3. Personalia – Ksiądz kanonik prof. dr hab. Andrzej Kopiczko. Archidiecezja Warmińska. [dostęp 2017-12-04].
 4. Ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. [dostęp 2017-12-04].
 5. a b Prof. Andrzej Kopiczko, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-12-03].
 6. Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim. prezydent.pl. [dostęp 2017-12-03].
 7. Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. [dostęp 2017-12-03].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj