Otwórz menu główne

Andrzej Kornel Marzec (ur. 1971) – polski historyk mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Marzec
Data urodzenia 1971
Zawód, zajęcie historyk

ŻyciorysEdytuj

W 1995 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Elita urzędnicza Małopolski w otoczeniu ostatnich koronowanych Piastów[1]. Jego promotorem był Jerzy Wyrozumski.

Pracował w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Słownika historyczno-geograficznego Małopolski w średniowieczu[1]. Obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego[2], gdzie prowadzi zajęcia m.in. z nauk pomocniczych historii i paleografii łacińskiej. Prowadzi też kursy dla słuchaczy Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na historii społeczno-politycznej późnośredniowiecznej Polski[2]. Opublikował około sześćdziesięciu oryginalnych prac naukowych, w tym kilka książek (jako autor, współautor bądź redaktor). Redagował m.in. biogramy do Polskiego Słownika Biograficznego[3].

Regularnie występował w piśmie mówionym „Gadający Pies”. Był prezesem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz jest członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”.

Publikacje (wybór)Edytuj

  • 1999: Piastowie. Leksykon Biograficzny (współautor), red. S. Szczur, K. Ożóg, Wydawnictwo Literackie, Kraków;
  • 2006: Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305–1370), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków;
  • 2006: Król w Polsce XIV i XV wieku, red. A. Marzec i M. Wilamowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków;
  • 2008: Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, red. W. Drelicharz, t. 3 ziemia przemyska dawnego województwa ruskiego, opr. A. Marzec, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", Kraków;
  • 2010: Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii, red. A. Marzec, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków;
  • 2017: Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie w latach 1370–1382, Wydawnictwo "Societas Vistulana", Kraków.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Andrzej Marzec w bazie Ludzie nauki. nauka-polska.pl. [dostęp 7 marca 2016].
  2. a b Andrzej Marzec. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 7 marca 2016].
  3. Andrzej Marzec – spis publikacji. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 7 marca 2016].