Otwórz menu główne

Andrzej Kornel Marzec (ur. 1971) – polski historyk mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Marzec
Data urodzenia 1971
Zawód, zajęcie historyk

ŻyciorysEdytuj

Syn Marty Gibińskiej-Marzec, anglistki, profesor nauk humanistycznych; wnuk Kornela Gibińskiego; brat Magdaleny Heydel[1].

W 1995 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Elita urzędnicza Małopolski w otoczeniu ostatnich koronowanych Piastów[2]. Jego promotorem był Jerzy Wyrozumski.

Pracował w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Słownika historyczno-geograficznego Małopolski w średniowieczu[2]. Obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego[3], gdzie prowadzi zajęcia m.in. z nauk pomocniczych historii i paleografii łacińskiej. Prowadzi też kursy dla słuchaczy Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na historii społeczno-politycznej późnośredniowiecznej Polski[3]. Opublikował około sześćdziesięciu oryginalnych prac naukowych, w tym kilka książek (jako autor, współautor bądź redaktor). Redagował m.in. biogramy do Polskiego Słownika Biograficznego[4].

Był prezesem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”.

Regularnie występował w wydawanym w latach 2010–2015 piśmie mówionym Gadający Pies.

Publikacje (wybór)Edytuj

Monografie autorskie

  • Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305–1370), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków, 2006;
  • Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie w latach 1370–1382, Wydawnictwo „Societas Vistulana”, Kraków, 2017.

Współautorstwo

Redakcja

  • Król w Polsce XIV i XV wieku, red. A. Marzec i M. Wilamowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków, 2006;
  • Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, red. W. Drelicharz, t. 3 ziemia przemyska dawnego województwa ruskiego, opr. A. Marzec, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków, 2008;
  • Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii, red. A. Marzec, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków, 2010.

NagrodyEdytuj

  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014)

PrzypisyEdytuj

  1. Być sobą. „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 197, s. 26–32, listopad 2017. 
  2. a b Andrzej Marzec w bazie Ludzie nauki. nauka-polska.pl. [dostęp 7 marca 2016].
  3. a b Andrzej Marzec. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 7 marca 2016].
  4. Andrzej Marzec – spis publikacji. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 7 marca 2016].