Andrzej Panasiuk (ur. 10 października 1968 w Hajnówce) – polski prawnik, historyk, menedżer i nauczyciel akademicki. Od 2007 do 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku.

Andrzej Panasiuk
Data i miejsce urodzenia 10 października 1968
Hajnówka
Zawód, zajęcie prawnik, menedżer, wykładowca akademicki

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie i działalność naukowaEdytuj

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia na Wydziale Historycznym oraz na Wydziale Prawa, uzyskując tytuły zawodowe magistra historii oraz prawa. W 1998 obronił na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pracę doktorską w zakresie nauk prawnych pt. Kontyngenty w obrocie towarowym z zagranicą, a w 2008 tamże pracę habilitacyjną zatytułowaną Publicznoprawne ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych. Był wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Podyplomowym Studium „Zamówienia Publiczne” oraz ekspertem grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ. Został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Białymstoku, w Katedrze Prawa Administracyjnego[1].

Działalność zawodowaEdytuj

Pracował m.in. jako referent prawny w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz jako inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 1998–2002 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, a od 1999 był także wiceprzewodniczącym Komisji Orzekającej w Sprawie Naruszenia Dyscypliny Finansowej przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2002–2006 zajmował stanowisko wicedyrektora Departamentu Gospodarczego w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 1 marca 2006 do 3 grudnia 2007 był wiceprezesem UZP. Od 4 grudnia 2007 do 4 lutego 2009 pełnił funkcję podsekretarza stanu ds. poczty i telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury. Od 6 lutego 2009 do 16 grudnia 2009 pełnił funkcję członka zarządu PKP S.A. Do 15 czerwca 2012 był prezesem zarządu spółki Telekomunikacja Kolejowa, która w 2010 zmieniła nazwę na TK Telekom. Później zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli jako dyrektor delegatury w Warszawie.

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Panasiuk w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-05-02].

BibliografiaEdytuj